Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “58” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “58” luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu

HCM – TG – 45 – 2015

Vùng biển:              Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng:              Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Tên báo hiệu:          Phao báo hiệu hàng hải số “58”.

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Phao “58” 10°40’22,9” N 106°46’33,6” E 10°40’19,2” N 106°46’40,0” E

Căn cứ báo cáo số 865/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 30/10/2015 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “58” trên tuyến luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “58” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, chi tiết như sau:

  1. Đặc điểm nhận biết:

– Màu sắc: Toàn thân màu đỏ.

– Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây.

– Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái.

  1. Các đặc tính khác của phao báo hiệu hàng hải số “58” không thay đổi./.

Những thông báo khác

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải luồng cảng nhập than Trung Tâm điện lực Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận – Dự án cảng nhập than Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Độ sâu luồng tàu ra/vào, vũng quay tàu và vùng nước trước cảng Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải – tỉnh Trà Vinh

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng số 01 và cầu cảng số 02 Bến cảng Phan Thiết của Liên danh Công ty TNHH Thép Trung Nguyên và Công ty cổ phần Khai thác Khoáng sản và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Trung Nguyên.

Về việc thực hiện công tác đấu nối, tiền chạy thử đường ống 26”, 16”, dự án bổ sung nâng cấp cơ sở hạ tầng tại khu vực Bạch Hổ, dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 1 và dự án thu gom khí mỏ Đại Hùng

Thông số kỹ thuật luồng hàng hải chuyên dùng vào khu bến xây dựng và vũng quay tàu thuộc Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam Việt Nam