Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao BHHH 41 và 43 luồng Soài Rạp

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao BHHH 41 và 43 luồng Soài Rạp

HCM-02-2013

Vùng biển: Thành phồ Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng Soài Rạp

Tên phao: 41 và 43.

– Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu;

– Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ(l)

41

10°29’46”2 N

106°44’49”3 E

10°29’42”5 N

106°44’55”8 E

43

10°30’54”3 N

106°44’43”3 E

10°30’50”6 N

106°44’49”8 E

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Phao báo hiệu hàng hải dẫn luồng số 41 và số 43 được dịch chuyển đến vị trí mới, tọa độ trong bảng sau:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

41

10°29’46”3 N

106°44’44”5 E

10°29’42”6 N

106°44’51”0 E

43

10°30’53”5 N

106°44’38”6 E

10°30’49”8 N

106°44’45”1 E

Các đặc tính khác của phao số 41 và phao số 43 không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI: Các phương tiện ra vào luồng Soài Rạp đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng để bảo đảm an toàn hàng hải.

(Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng An Toàn Hàng Hải)


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính đèn biển Hòn Hải

Thay đổi đặc tính tiêu trước A1, K1 và chấm dứt hoạt động của đăng tiêu số “61” luồng hàng hải Sài Gòn- Vùng Tàu.

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cảng kho Xăng dầu VK102/Quân khu 7

Độ sâu luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chuyên dùng “H1”, “H2” phục vụ thi công trục vớt tàu Heung A Dragon bị chìm trên biển Vịnh Gành Rái