Thứ ba, 29/11/2022

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của các phao báo hiệu hàng hải “B1” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của các phao báo hiệu hàng hải “B1” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

         VTU- TG – 22 – 2016

          Vùng biển:            Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

          Tên luồng:            Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Tên báo hiệu:       Phao báo hiệu hàng hải “B1”.

          Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“B1” 10°35’04,1 ”N 107°01’33,7” E 10°35’00,3” N 107°01’40,2” E

Căn cứ báo cáo số 584/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 05/5/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành điều chỉnh phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B1″ báo hiệu khu vực thi công tại cảng Bà Rịa Serece,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B1” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải được điều chỉnh đến vị trí mới chi tiết như sau:

  1. Tọa độ địa lý:
Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“B1” 10°35’06,7” N 107°01’34,9” E 10°35’03,0” N 107°01’41,4” E

2. Các đặc tính khác của báo hiệu hàng hải nêu trên không thay đổi.


Những thông báo khác

Phạm vi độ sâu khu nước trước bến cảng SCC – VN Thị Vải

Độ sâu vùng nước trước Cảng Quốc tế SP-PSA – sông Thị Vải­­

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Tiền

Về việc thay đổi đặc tính đèn biển Dương Đông

Về khu vực thi công công trình: Hoạt động của giàn khoan ENSCO 104