Thứ hai, 01/06/2020

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của các phao báo hiệu hàng hải số “52”, “53” trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của các phao báo hiệu hàng hải số “52”, “53” trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

         VTU  – 39 – 2016

- Vùng biển:      Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Tên luồng:      Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

- Tên báo hiệu:  Phao báo hiệu hàng hải “52”, “53”.

- Tọa độ địa lý:

STT Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1 Phao “52” 10036’31,9” N 107000’40,7’’E 10036’28,2” N 107000’47,1’’ E
2 Phao “53” 10038’47,5” N 107000’44,6”E 10038’43,9” N 107000’51,0” E

Căn cứ báo cáo số 880/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 08/7/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc thu hồi 02 phao báo hiệu hàng hải số “27” và “29” sử dụng thay thế cho các phao nhót “52” và “53” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải và báo cáo tọa độ số 774/BCP-XNKSHHMN ngày 08/7/2016 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam về báo cáo tọa độ phao báo hiệu hàng hải luồng Vũng Tàu – Thị Vải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của các phao báo hiệu hàng hải số “52”, “53” trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải chi tiết như sau:

  1. Thay đổi vị trí của các phao báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải, tọa độ trong bảng sau:
STT Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1 Phao “52” 10°36’30,2” N 107°00’44,2” E 10°36’26,5”N 107°00’50,7” E
2 Phao “53” 10°38’45,7” N 107°00’44,1” E 10°38’42,0”N 107°00’50,6” E
  1. Báo hiệu thị giác phao số “52”:

- Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái, tàu thuyền được phép hành trình ở phía phải của báo hiệu.

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày.

- Đường kính thân phao: 2,4m.

- Hình dạng: hình tháp.

- Màu sắc: toàn thân sơn màu đỏ.

- Dấu hiệu đỉnh: một hình trụ màu đỏ.

- Số hiệu: chữ “52” màu trắng.

  1. Đặc tính ánh sáng ban đêm

- Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0s.

- Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,6 hải lý.

  1. Báo hiệu thị giác phao số “53”:

- Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu.

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày.

- Đường kính thân phao: 2,0m.

- Hình dạng: hình tháp.

- Màu sắc: toàn thân sơn màu xanh lục.

- Dấu hiệu đỉnh: một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên.

- Số hiệu: chữ  “53” màu trắng.

  1. Đặc tính ánh sáng ban đêm

- Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0s.

- Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,6 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành thủy trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng.


Những thông báo khác

TBHH về việc tạm ngưng hoạt động chập tiêu K1K2 luồng Sài Gòn – vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu: Độ sâu các đoạn cạn đã hoàn thành thi công nạo vét duy tu

Khu vực chuyên dùng: Bắn đạn thật trên biển, khu vực Hòn Đá Tý, ngoài khơi Tỉnh Bình Thuận

Độ sâu vùng nước trước cầu Cảng Đầm Môn – tỉnh Khánh Hòa

Về việc thay đổi đặc tính: hải đăng Hòn Lớn hoạt đèn phụ thay thế đèn chính.