Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của các phao báo hiệu hàng hải số “57” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của các phao báo hiệu hàng hải số “57” luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu

HCM – TG – 10 – 2016

          Vùng biển:            Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng:            Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Tên báo hiệu:       Phao báo hiệu hàng hải số “57”.

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Phao “57” 10°39’55,3” N 106°47’43,2” E 10°39’51,6” N 106°47’49,7” E

Căn cứ báo cáo số 50/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 21/01/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành dịch chuyển phao báo hiệu hàng hải số “57” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu và báo cáo tọa độ số 79/BCP-XNKSHHMN ngày 21/01/2016 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải số “57” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, được điều chỉnh đến vị trí mới chi tiết như sau:

  1. Tọa độ địa lý:
Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Phao “57” 10°40’09,6” N 106°47’22,4” E 10°40’05,9” N 106°47’28,9” E

2. Các đặc tính khác của báo hiệu hàng hải nêu trên không thay đổi.


Những thông báo khác

Về khu vực biển bị hạn chế: Diễn tập bắn đạn thật trên biển của Quân chủng Hải Quân

Thông số kỹ thuật luồng hàng hải Vũng Rô

Về độ sâu các bến phao neo đậu tàu của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng VIETSOVPETRO, luồng hàng hải Sông Dinh

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sa Đéc – Đồng Tháp