Chủ nhật, 12/07/2020

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của các phao báo hiệu hàng hải “TP1”, “TP2” trên tuyến luồng hàng hải Sông Tiền

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của các phao báo hiệu hàng hải

“TP1”, “TP2” trên tuyến luồng hàng hải Sông Tiền

TGG - TG 02 - 2016

- Vùng biển:      Tỉnh Tiền Giang.

- Tên luồng:      Luồng hàng hải Sông Tiền.

- Tên báo hiệu:  Phao báo hiệu hàng hải “TP1”, “TP2”.

- Tọa độ địa lý:

STT Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1 Phao “TP1” 10016’54,2” N 106037’46,0’’E 10016’50,5” N 106037’52,5’’ E
2 Phao “TP2” 10017’19,2” N 106037’02,4”E 10017’15,5” N 106037’08,8” E

Căn cứ văn bản số 626/CNTG-KTh, ngày 14/7/2016 của Công ty TNHH MTV cấp nước Tiền Giang về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải của phao báo hiệu tuyến ống cấp nước cho huyện Tân Phú Đông – tỉnh Tiền Giang ngầm qua luồng hàng hải Cửa Tiểu – sông Tiền.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của các phao báo hiệu hàng hải “TP1”, “TP2” trên tuyến luồng hàng hải Sông Tiền chi tiết như sau:

  1. Thay đổi vị trí của các phao báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Sông Tiền, tọa độ trong bảng sau:
STT Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1 Phao “TP1” 10°17’15,6” N 106°37’11,3” E 10°17’11,9”N 106°37’17,7” E
2 Phao “TP2” 10°16’57,9” N 106°37’35,3” E 10°16’54,2”N 106°37’41,8” E

- Tác dụng: Báo hiệu công trình ngầm.

- Các đặc tính khác của phao báo hiệu hàng hải “TP1”, “TP2” không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành thủy trên luồng hàng hải Sông Tiền cần lưu ý các phao báo hiệu có đặc điểm nhận biết như trên, chú ý cấm việc thả neo, rê neo trong phạm vi 02 phao báo hiệu hàng hải như trên để đảm bảo an toàn.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật phạm vi độ sâu vùng nước trước cảng Trạm Xi măng Cát Lái

Về thông số kỹ thuật độ sâu của vùng nước cảng Vietsovpetro

Về việc tàu RV GARDA làm sạch tuyến cáp SJC2 trong vùng biển Việt Nam

Về việc ghe gỗ LA 02406 bị chìm tại khu vực phao “69” và “71”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Hạ thủy giàn khai thác thượng tầng HRD tại khu vực Cảng hạ lưu PTSC