Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải số “33”, “35” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải số “33”, “35” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

VTU – TG – 28 – 2018

  • Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải
  • Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải “33”, “35”

-         Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“33” 10°33’22,0” N 107°00’36,8” E 10°33’18,3” N 107°00’43,3” E
“35” 10°33’31,6” N 107°00’38,0” E 10°33’27,9” N 107°00’44,5” E

Căn cứ Báo cáo số 989/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 10/10/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành điều chỉnh vị trí phao báo hiệu hàng hải số “33” và “35” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải; Báo cáo tọa độ số 1380/BCP-XNKSHHMN ngày 10/10/2018 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải số “33”, “35” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải chi tiết như sau:

  • Phao báo hiệu hàng hải số “33”, “35” được điều chỉnh đến vị trí có tọa độ trong bảng sau:
Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“33” 10°33’17,5”N 107°00’38,6”E 10°33’13,9”N 107°00’45,0”E
“35” 10°33’24,7”N 107°00’37,7”E 10°33’21,0”N 107°00’44,2”E
  • Các đặc tính khác của các báo hiệu hàng hải nêu trên không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải, chú ý phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, tăng cường cảnh giới và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “HN1”, “HN2” báo hiệu bến phao neo tàu trọng tải đến 150.000DWT tại khu vực sông Dinh, vịnh Gành Rái, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “ N1”, “N2” phục vụ xây dựng hạng mục bến neo đậu tàu thuyền trên sông Sài Gòn thuộc Cống kiểm soát triều Tân Thuận

Thay đổi đặc tính đèn biển Bồ Đề

Thiết lập mới đèn biển Sinh Tồn – Trường Sa tỉnh Khánh Hòa

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2018