Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải “V1” báo hiệu vị trí tàu Biển Bắc 16 bị chìm trên luồng hàng hải Quy Nhơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải “V1” báo hiệu vị trí tàu Biển Bắc 16 bị chìm trên luồng hàng hải Quy Nhơn

BĐH – TG – 13 – 2017

  • Vùng biển: Tỉnh Bình Định
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Quy Nhơn
  • Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải “V1”

         Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“V1” 13045’00,8” N 109014’47,1’ E 13044’57,1” N 109014’53,6’ E

Căn cứ Báo cáo số 833/CTBĐATHHNTB-KT ngày 15/11/2017 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc hoàn thành điều chỉnh phao báo hiệu V1 đến vị trí mới; Báo cáo tọa độ số 1177/BCP-XNKSHHMN ngày 15/11/2017 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải “V1” báo hiệu vị trí tàu Biển Bắc 16 bị chìm trên luồng hàng hải Quy Nhơn chi tiết như sau:

  • Phao báo hiệu hàng hải “V1” được điều chỉnh đến vị trí có tọa độ trong bảng sau:
Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“V1” 13045’02,6” N 109014’47,1’ E 13044’59,9” N 109014’53,6’ E
  • Các đặc tính khác của báo hiệu hàng hải nêu trên không thay đổi

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên vùng biển Quy Nhơn, chú ý phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Diễn tập ứng cứu tràn dầu trên vùng biểnVũng Tàu

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “N1”, “N2”, “N3”, “N4” thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt

Về việc phục hồi họat động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “M1”, “M2” tại cảng PVGAS Vũng Tàu.

Về việc hoàn thành công tác di dời sà lan VL12745 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao BHHH số “65” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu tàu 1A, 3B, 4B, 1C và 2C – Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè