Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “5” luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “5” luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

TVH – TG – 01 – 2017

Vùng biển:    Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng:    luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu.

Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“5” 09033’02,4” N 106032’36,1” E 09032’58,8” N 106032’42,6” E

Căn cứ báo cáo số 44/CTBĐATHHTNB-KT ngày 15/01/2017 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc điều chỉnh hoàn thành phao báo hiệu hàng hải số “5” luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu phục vụ nạo vét luồng dùng chung và báo cáo tọa độ số 67/BCP-XNKSHHMN ngày 16/1/2017 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải số “5” luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu đã được dịch chuyển tới vị trị mới chi tiết như sau:

  1. Tọa độ địa lý:
Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“5” 09033’04,7” N 106032’38,4” E 09033’01,1” N 106032’44,8” E

2. Các đặc tính khác của phao báo hiệu hàng hải số “5” không thay đổi.


Những thông báo khác

Hoàn thành trục vớt sà lan LA 05485 bị chìm tại khu vực phao “64” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “PQ1”, “PQ2” “PQ3”, “PQ4” thuộc dự án Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Thay đổi đặc tính hoạt động phao BHHH số 7 và số 9 trên luồng Quy Nhơn

Về khu vực thi công công trình: Sửa chữa tuyền cáp quang biển AAG ngoài khơi vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải trên luồng hàng hải Định An – Cần Thơ đoạn ngoài cửa biển