Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “5” luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “5” luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

TVH – TG – 01 – 2017

Vùng biển:    Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng:    luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu.

Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“5” 09033’02,4” N 106032’36,1” E 09032’58,8” N 106032’42,6” E

Căn cứ báo cáo số 44/CTBĐATHHTNB-KT ngày 15/01/2017 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc điều chỉnh hoàn thành phao báo hiệu hàng hải số “5” luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu phục vụ nạo vét luồng dùng chung và báo cáo tọa độ số 67/BCP-XNKSHHMN ngày 16/1/2017 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải số “5” luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu đã được dịch chuyển tới vị trị mới chi tiết như sau:

  1. Tọa độ địa lý:
Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“5” 09033’04,7” N 106032’38,4” E 09033’01,1” N 106032’44,8” E

2. Các đặc tính khác của phao báo hiệu hàng hải số “5” không thay đổi.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Phan Thiết

Về việc thi công Nạo vét duy tu vùng nước cảng Lữ đoàn 171

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Gành Đèn – tỉnh Phú Yên

Về việc tạm ngừng hoạt động của đèn biển Đá Trắng – Côn Đảo