Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật phao báo hiệu hàng hải số “2”, luồng hàng hải Sông Dinh

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật phao báo hiệu hàng hải số “2”,

luồng hàng hải Sông Dinh

VTU – 25 – 2015

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sông Dinh.

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “2”.

Căn cứ văn bản số 393/CTBĐATHHĐNB-KHVT, ngày 14/5/2015 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành công tác điều chỉnh phao báo hiệu hàng hải số “2” luồng hàng hải Sông Dinh và báo cáo tọa độ phao số 480/BCP-XNKSHHMN, ngày 14/5/2015 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải số “2” luồng hàng hải Sông Dinh đã được điều chỉnh tới vị trí mới chi tiết như sau:

-  Tọa độ địa lý:

Tên phao H VN2000 H WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“2” 10024’03.5”N 107002’56.0”E 10023’59.8”N 107003’02.4”E

- Các đặc tính khác của phao báo hiệu hàng hải số “2” không thay đổi.


Những thông báo khác

Về việc tàu TAY SON 02 bị mắc cạn tại khu vực hạ lưu phao số “5” luồng hàng hải Soài Rạp

TBHH Về khu vực chuyên dùng: Thông báo chấm dứt hoạt động của Giàn khoan TOPAZ DRILLER, lô 16-2

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng 20.000 DWT của trạm phân phối Hiệp Phước – Công ty xi măng Nghi Sơn

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Ba Ngòi