Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi tác dụng của phao báo hiệu hàng hải số “B1”, “B2” phục vụ thi công xây dựng cảng Bà Rịa Serece

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi tác dụng của phao báo hiệu hàng hải số “B1”, “B2”  phục vụ thi công xây dựng cảng Bà Rịa Serece

VTU – TG – 07 – 2016

- Vùng biển:       Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Tên luồng:        Luồng hàng hải Vũng Tàu -Thị Vải.

- Tên báo hiệu:    “B1”, “B2”.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“B1” 10°35’04”1 N 107°01’33”7 E 10°35’00”3 N 107°01’40”2 E
“B2” 10°35’26”8 N 107°01’33”9 E 10°35’23”1 N 107°01’40”4 E

Tiếp theo Thông báo hàng hải số 98/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 03/6/2015 về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công nạo vét cảng Bà Rịa Serece,

Căn cứ Công văn số 5295/CHHVN-KHĐT ngày 24/12/2015 của Cục Hàng hải Việt Nam chập thuận, quy mô đầu tư, xây dựng phân đoạn hạ lưu cầu B – bến cảng Phú Mỹ,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  • Thay đổi tác dụng của phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B1”, “B2” giới hạn khu vực thi công nạo vét cảng Bà Rịa Serece thành phục vụ xây dựng phân đoạn hạ lưu cầu B – bến cảng Phú Mỹ.

Các đặc tính khác của báo hiệu không thay đổi.


Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A2” phục vụ thi công công trình thu nước thô từ sông Hậu dẫn vào nhà máy xử lý nước để cấp cho nhà máy bia Massan Hậu Giang

Độ sâu vùng nước khu vực thi công cầu Sài Gòn 2

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “L1”, “L2” khống chế khu vực thi công xây lắp cáp quang qua sông Soài Rạp dọc đường ống cấp nước

Về thông số độ sâu khu nước trước cảng và khu nước tiếp giáp luồng của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật “NK” tại vị trí tàu chìm Nam Khánh 26