Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi vị trí các báo hiệu hàng hải trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu, khu vực thi công xây dựng cầu Sài Gòn 2

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi vị trí các báo hiệu hàng hải trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu, khu vực thi công xây dựng cầu Sài Gòn 2

 HCM-TG-19-2013

– Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

– Tên luồng: Sài Gòn – Vũng Tàu

– Tên báo hiệu: P1, P2.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo dịch chuyển vị trí các báo hiệu hàng hải P1, P2 như sau:

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

P1

10047’55″2 N 106043’33″3 E 10047’51″5 N 106043’39″7 E

P2

10047’55″1 N 106043’31″3 E 10047’51″4 N 106043’37″7 E

            Ghi chú: Các đặc tính khác của báo hiệu không thay đổi (tham khảo Thông báo hàng hải số 64/TBHH-TCTBĐATHHMN, ngày 22/5/2012)

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện hành hải trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu khi qua khu vực thi công đi đúng trục luồng theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn.


Những thông báo khác

Về việc sà lan SG 8193 bị chìm trên luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

Về thông số độ sâu vùng nước trước cầu cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời tàu KH-96742TS (tên trước KH-96792TS) bị chìm trên tuyến luồng hàng hải Ba Ngòi

Về việc thiết lập phao báo hiệu hàng hải “50” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

Độ sâu khu nước trước cảng Công ty Đóng tàu An Phú