Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi vị trí thiết lập các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng trên vùng biển Kiên Giang.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi vị trí thiết lập các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng trên vùng biển Kiên Giang.

KGG – TG-08-2013

– Vùng biển: Kiên Giang

– Tên báo hiệu: các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng số hiệu “PQ1”, “PQ2”, “PQ3”, “PQ4”.

– Vị trí: xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

– Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

“PQ1”

10011’04.6” N

104003’59.5” E

10011’01.0” N

104004’06.0” E

“PQ2”

10012’50.7” N

104005’14.7” E

10012’47.1” N

104005’21.2” E

“PQ3”

10009’53.1” N

104006’28.7” E

10009’49.5” N

104006’35.2” E

“PQ4”

10011’37.9” N

104007’41.1” E

10011’34.3” N

104007’47.6” E

Tiếp theo Thông báo hàng hải số: 149/TBHH-TCTBĐATHHMN, ngày 16/11/2013 và Thông báo hàng hải số: 152/TBHH-TCTBĐATHHMN, ngày 19/11/2013;

Căn cứ Báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ, Báo cáo tọa độ của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu chuyên dùng số hiệu “PQ1”, “PQ2”, “PQ3”, “PQ4” như sau:

– Vị trí: vùng nước khu vực thi công lắp đặt tuyến cáp điện ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc, xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

– Tọa độ báo hiệu:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

“PQ1”

10018’52.7” N

104030’55.5” E

10018’49.0” N

104031’01.9” E

“PQ2”

10020’44.4” N

104029’45.1” E

10020’40.7” N

104029’51.5” E

“PQ3”

10017’28.6” N

104028’34.6” E

10017’24.9” N

104028’41.0” E

“PQ4”

10019’18.8” N

104027’27.7” E

10019’15.1” N

104027’34.1” E

– Tác dụng: khống chế khu vực thi công lắp đặt tuyến cáp điện ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc tại khu vực Hà Tiên.

Ghi chú: Các đặc tính khác của các báo hiệu trên đã công bố tại Thông báo hàng hải số: 152/TBHH-TCTBĐATHHMN, ngày 19/11/2013 không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào vùng biển tỉnh Kiên Giang qua khu vực phao báo hiệu có tọa độ trên, chú ý đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải./.Những thông báo khác

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B1”, “B2” báo hiệu khu vực thi công nâng cấp bến phao BP1 trên sông Gò Gia

Về khu vực chuyên dùng: hoạt động của giàn khoan ENSCO 104

Độ sâu luồng Nha Trang

Độ sâu các đoạn cạn phao “58”, Vũng quay tàu VQ02 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2015

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo thuộc cảng Xăng dầu Bình Định