Thứ hai, 01/06/2020

Thông báo hàng hải

Về việc thi công cầu Phước Khánh trên sông Lòng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công cầu Phước Khánh trên sông Lòng Tàu

HCM – 37- 2016

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Căn cứ Đơn đề nghị SMCC4JO/J3/1.2/L-16-13 ngày 25/6/2016 của Liên danh nhà thầu SUMITOMO & CIENCO 4 về việc công bố thông báo hàng hải thi công cầu Phước Khánh trên sông Lòng Tàu;

Tiếp theo Thông báo hàng hải số 21A/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 25/01/2016 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam về việc thi công cầu Phước Khánh trên sông Lòng Tàu thuộc dự án đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn Bến Lức – Long Thành,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thi công cầu Phước Khánh trên sông Lòng Tàu, cụ thể như sau:

 1. Thi công kết cấu phần dưới trụ P15:
  • Tọa độ tâm trụ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j ) Kinh độ (l ) Vĩ độ (j ) Kinh độ (l )
P15-CL 10039’50,1” N 106047’37,4” E 10039’46,4” N 106047’43,9” E
 • Phạm vi khu vực thi công (so với tâm trụ P15)

+ Về phía thượng lưu:                300m.

+ Về phía hạ lưu:                        300m.

+ Về phía luồng hàng hải:           80m.

 • Thời gian thi công: 294 ngày (dự kiến bắt đầu từ 27/06/2016 đến 17/04/2017)
 1. Thi công kết cấu phần dưới trụ P16:
  • Tọa độ tâm trụ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j ) Kinh độ (l ) Vĩ độ (j ) Kinh độ (l )
P16-CL 10039’56,9” N 106047’44,5” E 10039’53,2” N 106047’51,0” E
 • Phạm vi khu vực thi công (so với tâm trụ P16)

+ Về phía thượng lưu:                300m.

+ Về phía hạ lưu:                        300m.

+ Về phía luồng hàng hải:           70m.

 • Thời gian thi công: 365 ngày (dự kiến bắt đầu từ 04/7/2016 đến 04/7/2017).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

 • Các phương tiện thủy hoạt động trên tuyến luồng hàng hải Sài Gòn -Vũng Tàu lưu ý khu vực thi công được giới hạn như trên, tăng cường cảnh giới và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của lực lượng điều tiết tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải.

Thông tin chi tiết hoặc những thay đổi sẽ được cập nhật trong các thông báo hàng hải tiếp theo.


Những thông báo khác

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính của đèn biển Bảy Cạnh

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “NV1″, “NV2″ khống chế khu vực thi công nạo duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2018.

Hoàn thành trục vớt tàu kéo Biển Xanh 02 bị chìm trên tuyến luồng hàng hải Sông Dinh