Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thi công cầu Phước Khánh trên sông Lòng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công cầu Phước Khánh trên sông Lòng Tàu

HCM – 37- 2016

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Căn cứ Đơn đề nghị SMCC4JO/J3/1.2/L-16-13 ngày 25/6/2016 của Liên danh nhà thầu SUMITOMO & CIENCO 4 về việc công bố thông báo hàng hải thi công cầu Phước Khánh trên sông Lòng Tàu;

Tiếp theo Thông báo hàng hải số 21A/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 25/01/2016 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam về việc thi công cầu Phước Khánh trên sông Lòng Tàu thuộc dự án đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn Bến Lức – Long Thành,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thi công cầu Phước Khánh trên sông Lòng Tàu, cụ thể như sau:

 1. Thi công kết cấu phần dưới trụ P15:
  • Tọa độ tâm trụ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j ) Kinh độ (l ) Vĩ độ (j ) Kinh độ (l )
P15-CL 10039’50,1” N 106047’37,4” E 10039’46,4” N 106047’43,9” E
 • Phạm vi khu vực thi công (so với tâm trụ P15)

+ Về phía thượng lưu:                300m.

+ Về phía hạ lưu:                        300m.

+ Về phía luồng hàng hải:           80m.

 • Thời gian thi công: 294 ngày (dự kiến bắt đầu từ 27/06/2016 đến 17/04/2017)
 1. Thi công kết cấu phần dưới trụ P16:
  • Tọa độ tâm trụ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j ) Kinh độ (l ) Vĩ độ (j ) Kinh độ (l )
P16-CL 10039’56,9” N 106047’44,5” E 10039’53,2” N 106047’51,0” E
 • Phạm vi khu vực thi công (so với tâm trụ P16)

+ Về phía thượng lưu:                300m.

+ Về phía hạ lưu:                        300m.

+ Về phía luồng hàng hải:           70m.

 • Thời gian thi công: 365 ngày (dự kiến bắt đầu từ 04/7/2016 đến 04/7/2017).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

 • Các phương tiện thủy hoạt động trên tuyến luồng hàng hải Sài Gòn -Vũng Tàu lưu ý khu vực thi công được giới hạn như trên, tăng cường cảnh giới và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của lực lượng điều tiết tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải.

Thông tin chi tiết hoặc những thay đổi sẽ được cập nhật trong các thông báo hàng hải tiếp theo.


Những thông báo khác

Về việc phủ mattress cho các đoạn ống bị lộ trên đường ống 16 Bạch Hổ – Long Hải năm 2016

Về việc thay đổi thông tin kéo giàn khoan Parameswara đến lô 01&02/10 để khoan giếng KNV-4XP, ngoài khơi biển Việt Nam

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc tàu kéo SG – 3762 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc tạm thời dừng hoạt động đón trả hoa tiêu tại Vùng đón trả hoa tiêu số 01 và chuyển hoạt động sang Vùng đón trả hoa tiêu số 02