Thứ ba, 29/11/2022

Thông báo hàng hải

Về việc thi công cầu Phước Khánh trên sông Lòng Tàu thuộc dự án đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn Bến Lức – Long Thành

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công cầu Phước Khánh trên sông Lòng Tàu thuộc dự án đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn Bến Lức – Long Thành

HCM – 15 – 2016

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Căn cứ Đơn đề nghị SMCC4JO/J3/5/L-16-08 ngày 29/01/2016 của Liên danh nhà thầu SUMITOMO & CIENCO 4 về việc công bố thông báo hàng hải thi công cầu Phước Khánh trên sông Lòng Tàu thuộc dự án đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn Bến Lức – Long Thành,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thi công cầu Phước Khánh trên sông Lòng Tàu thuộc dự án đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn Bến Lức – Long Thành, cụ thể như sau:

 1. Thi công đóng cọc trụ P15:
  • Tọa độ tâm trụ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j ) Kinh độ (l ) Vĩ độ (j ) Kinh độ (l )
P15-CL 10039’50,1” N 106047’37,4” E 10039’46,4” N 106047’43,9” E
 • Phạm vi khu vực thi công (so với tâm trụ P15)

+ Về phía thượng lưu:                300m.

+ Về phía hạ lưu:                        300m.

+ Về phía luồng hàng hải:           80m.

 • Thời gian thi công: 135 ngày (dự kiến bắt đầu từ 01/02/2016 đến 15/06/2016)
 1. Thi công đóng cọc trụ P16:
  • Tọa độ tâm trụ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j ) Kinh độ (l ) Vĩ độ (j ) Kinh độ (l )
P16-CL 10039’56,9” N 106047’44,5” E 10039’53,2” N 106047’51,0” E
 • Phạm vi khu vực thi công (so với tâm trụ P16)

+ Về phía thượng lưu:                300m.

+ Về phía hạ lưu:                        300m.

+ Về phía luồng hàng hải:           70m.

 • Thời gian thi công: 106 ngày (dự kiến bắt đầu từ 16/06/2016 đến 30/09/2016).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

 • Các phương tiện thủy hoạt động trên tuyến luồng hàng hải Sài Gòn -Vũng Tàu lưu ý khu vực thi công được giới hạn như trên, tăng cường cảnh giới và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của lực lượng điều tiết tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải.

Thông tin chi tiết hoặc những thay đổi sẽ được cập nhật trong các thông báo hàng hải tiếp theo.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Ba Ngòi

Thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải trên luồng hàng hải Định An – Cần Thơ theo thiết kế nạo vét duy tu năm 2015

Về việc kéo giàn khoan KS Java Star 2 từ cảng PTSC – Vũng Tàu đến lô 42 để khoan giếng PQ-1X

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của giàn khoan PV Drilling II

Độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ từ phao số “21” đến Vàm Ô Môn