Chủ nhật, 21/07/2024

Thông báo hàng hải

Về việc thi công cầu Phước Khánh trên sông Lòng Tàu thuộc dự án đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn Bến Lức – Long Thành

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công cầu Phước Khánh trên sông Lòng Tàu thuộc dự án đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn Bến Lức – Long Thành

HCM – 15 – 2016

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Căn cứ Đơn đề nghị SMCC4JO/J3/5/L-16-08 ngày 29/01/2016 của Liên danh nhà thầu SUMITOMO & CIENCO 4 về việc công bố thông báo hàng hải thi công cầu Phước Khánh trên sông Lòng Tàu thuộc dự án đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn Bến Lức – Long Thành,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thi công cầu Phước Khánh trên sông Lòng Tàu thuộc dự án đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn Bến Lức – Long Thành, cụ thể như sau:

 1. Thi công đóng cọc trụ P15:
  • Tọa độ tâm trụ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j ) Kinh độ (l ) Vĩ độ (j ) Kinh độ (l )
P15-CL 10039’50,1” N 106047’37,4” E 10039’46,4” N 106047’43,9” E
 • Phạm vi khu vực thi công (so với tâm trụ P15)

+ Về phía thượng lưu:                300m.

+ Về phía hạ lưu:                        300m.

+ Về phía luồng hàng hải:           80m.

 • Thời gian thi công: 135 ngày (dự kiến bắt đầu từ 01/02/2016 đến 15/06/2016)
 1. Thi công đóng cọc trụ P16:
  • Tọa độ tâm trụ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j ) Kinh độ (l ) Vĩ độ (j ) Kinh độ (l )
P16-CL 10039’56,9” N 106047’44,5” E 10039’53,2” N 106047’51,0” E
 • Phạm vi khu vực thi công (so với tâm trụ P16)

+ Về phía thượng lưu:                300m.

+ Về phía hạ lưu:                        300m.

+ Về phía luồng hàng hải:           70m.

 • Thời gian thi công: 106 ngày (dự kiến bắt đầu từ 16/06/2016 đến 30/09/2016).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

 • Các phương tiện thủy hoạt động trên tuyến luồng hàng hải Sài Gòn -Vũng Tàu lưu ý khu vực thi công được giới hạn như trên, tăng cường cảnh giới và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của lực lượng điều tiết tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải.

Thông tin chi tiết hoặc những thay đổi sẽ được cập nhật trong các thông báo hàng hải tiếp theo.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “DH2” báo hiệu thi công gói thầu số 8, phần luồng chung thuộc giai đoạn 2 dự án cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải – Trà Vinh

Về việc chấm dứt hoạt động của báo hiệu chướng ngại vật biệt lập trên đoạn luồng chung dự án cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng hàng hải Hà Tiên.

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước Bến cảng chuyên dùng quốc tế Lee & Man

Về việc sà lan ĐN 0941 bị chìm tại khu vực phao số “33” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải