Thứ ba, 04/10/2022

Thông báo hàng hải

Về việc thi công đóng cọc và xây dựng cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công đóng cọc và xây dựng cảng Cái Mép

Gemadept – Terminal Link trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

VTU – 15 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ Đơn đề nghị số GML/DG/19/22 ngày 05/4/2019 của Công ty Cổ phần Cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link về việc thông báo hàng hải thi công đóng cọc và xây dựng cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải;

Căn cứ Quyết định số 531/QĐ-CVHHVT ngày 18/3/2019 của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu về việc phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải trong quá trình thi công đóng cọc và xây dựng cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Công ty Cổ phần Cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link sẽ tiến hành thi công đóng cọc và xây dựng cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải, chi tiết như sau:

  1. Khu vực thi công đóng cọc và xây dựng cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link, được khống chế bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1 10029’26,1”N 106059’53,3”E 10029’22,4”N 106059’59,8”E
2 10029’26,1”N 107000’06,5”E 10029’22,5”N 107000’12,9”E
3 10030’11,7”N 106059’53,2”E 10030’07,9”N 106059’59,7”E
4 10030’11,7”N 107000’03,1”E 10030’08,0”N 107000’09,5”E
  1. Phương tiện tham gia thi công gồm: Tàu đóng cọc, sà lan chứa cọc, sà lan đặt cẩu (cần cầu nổi) và tàu kéo.
  2. Thời gian thi công: dự kiến 24 tháng (kể từ ngày 10/4/2019).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hành hải trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải qua khu vực thi công được khống chế bởi các điểm tọa độ nêu trên, lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu để đảm bảo an toàn hàng hải.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Cổ phần Cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link./.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

Về việc thi công cầu Phước Khánh trên sông Lòng Tàu thuộc dự án đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn Bến Lức – Long Thành

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng tàu biển và khu nước trước bến cảng nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “BN1”, “BN2” khống chế xác tàu Biển Nam 17 bị chìm trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động thi công công trình biển tại mỏ Hải Sư đen và Hải Sư trắng