Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thi công khảo sát của tàu DN58 tại vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công khảo sát của tàu DN58 tại vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 VTU – 37 – 2018

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 181122-01/CV-BLUEOCEAN ngày 22/11/2018 của Công ty TNHH Dịch vụ dầu khí Đại Dương Xanh về việc hoạt động khảo sát của tàu DN58; Công văn số 2088/CVHHVT-PC ngày 23/11/2018 của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu về việc tàu DN58 tham gia hoạt động khảo sát phục vụ Dự án xây dựng nhà máy lọc dầu Long Sơn,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Tàu DN58 sẽ tiến hành khảo sát tại vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1 10024’06,9”N 107002’10,5”E 10024’03,2”N 107002’16,9”E
2 10025’34,8”N 107002’26,9”E 10025’31,1”N 107002’33,3”E
3 10025’38,5”N 107002’32,0”E 10025’34,8”N 107002’38,5”E
4 10025’44,8”N 107002’33,1”E 10025’41,1”N 107002’39,5”E
5 10026’02,1”N 107002’29,3”E 10025’58,4”N 107002’35,7”E
6 10026’11,4”N 107002’21,4”E 10026’07,7”N 107002’27,8”E
7 10026’52,6”N 107002’59,1”E 10026’48,9”N 107003’05,5”E
8 10026’56,7”N 107002’53,2”E 10026’52,9”N 107002’59,6”E
9 10025’56,4”N 107001’57,9”E 10025’52,8”N 107002’04,4”E
10 10025’44,2”N 107002’00,0”E 10025’40,5”N 107002’06,5”E
11 10025’36,1”N 107002’19,8”E 10025’32,4”N 107002’26,2”E
12 10024’24,1”N 107002’06,4”E 10024’20,5”N 107002’12,8”E

(Hệ tọa độ do Công ty TNHH Dịch vụ dầu khí Đại Dương Xanh cung cấp).

  1. Đặc điểm nhận dạng của tàu DN58:

+ Tên tàu: DN58;

+ Hô hiệu: 3BJU;

+ Kích thước: Dài 16,35m; rộng 5,03m; mớn nước 2,3m.

+Màu sắc: Trắng, đen;

+ Quốc tịch: MAUTIRIYS;

+ Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Thời gian hoạt động:

  Thời gian dự kiến hoạt động của tàu DN58 tại vùng biển Vũng Tàu: Bắt đầu từ ngày 27/11/2018 đến ngày 13/02/2019 (chỉ được phép hoạt động ban ngày từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hoạt động qua lại trong vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần lưu ý đi cách xa tàu DN58 có đặc điểm và vị trí có tọa độ nêu trên, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu để đảm bảo an toàn hàng hải.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH Dịch vụ dầu khí Đại Dương Xanh. Số điện thoại: (+84) 0978.361.692 (Ông Nguyễn Đình Thắng).


Những thông báo khác

Về việc điều chỉnh hướng tuyến và thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “3A”, “4A” luồng hàng hải Quy Nhơn

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải “X3”, “X4” báo hiệu vị trí tàu Hoa Mai 68, Việt Thuận 168 bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn

Điều chỉnh biên tuyến luồng và độ sâu sau nạo vét mở rộng tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “58” luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến K17, K18 –Cảng Lotus.