Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thi công khu vực khảo sát địa chấn dầu khí lô 15-1 phía đông tỉnh Bình Thuận

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 201/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 9 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công khu vực khảo sát địa chấn dầu khí lô 15-1  phía đông tỉnh Bình Thuận

BTN –  12 – 2020.

Vùng biển: Ngoài khơi tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ đơn đề nghị số 569/TMDK-DV ngày 08/9/2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí về việc thi công khu vực khảo sát địa chấn dầu khí lô 15-1 phía đông tỉnh Bình Thuận.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

 Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí triển khai thi công khu vực khảo sát địa chấn dầu khí lô 15-1 phía đông tỉnh Bình Thuận chi tiết như sau:

 1. Phạm vi khảo sát: Khu vực khảo sát 3D tại lô 15-1 cách bờ biển về phía đông tỉnh Bình Thuận khoảng 100km, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tọa độ lô 15-1 (Hệ WGS-84)
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
09°58’08,0”N 108°12’13,0”E
10°07’34,0”N 108°05’37,0”E
10°26’56,0”N 108°31’00,0”E
10°18’53,0”N 108°37’42,0”E
 1. Thời gian khảo sát: Dự kiến từ ngày 10/9/2020 đến hết ngày 31/10/2020.
 2. Đặc điểm nhận dạng của tàu khảo sát địa chấn:
 • Tên tàu: POLARCUS ALIMA.
 • Quốc tịch: Bahamas.
 • Hô hiệu: C6XK4.
 • IMO: 9538139.
 • Kích thước (dài x rộng): 92m x 21m.
 • Màu sắc: Tàu có thân màu xanh, boong màu trắng, kéo theo 06 cáp địa chấn ở độ sâu 0-15m ở phía đuôi tàu dài 10km.
 • Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Các phương tiện thủy hoạt động ngoài khơi tỉnh Bình Thuận cần lưu ý đi cách xa tàu POLARCUS ALIMA có đặc điểm nhận dạng và các điểm có tọa độ nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

 • Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí([1])./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHĐạt

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Bùi Thế Hùng

([1]) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Về việc tạm ngừng hoạt động đăng tiêu số “31” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Thiết lập mới báo hiệu hàng hải chuyên dùng bến cảng thuộc Dự án Nhiệt điện Duyện Hải 2, tỉnh Trà Vinh

Về việc tạm ngừng hoạt động của báo hiệu hàng hải AIS “thực” trên phao báo hiệu hàng hải số “0”, “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp: Độ sâu đoạn luồng sau nạo vét duy tu năm 2016

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động sửa chữa, khắc phục sự cố tuyến cáp AAG tại vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu