Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thi công lắp đặt hệ thống báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng và vũng quay tàu cảng Bãi Vòng – Phú Quốc – Kiên Giang

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công lắp đặt hệ thống báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng và vũng quay tàu cảng Bãi Vòng – Phú Quốc – Kiên Giang

 KGG – 02 – 2013

– Vùng biển: tỉnh Kiên Giang.

– Tên luồng: Luồng vào cảng Bãi Vòng.

Căn cứ Công văn số 246/CVHHKH-AT&TTHH, ngày 21/6/2013 của Cảng vụ hàng hải Kiên Giang về việc Phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải khi thi công lắp đặt hệ thống Báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng và vũng quay tàu cảng Bãi Vòng – Phú Quốc,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Từ ngày 03/7/2013, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ sẽ thực hiện công tác thay thả Báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng và vũng quay tàu cảng Bãi Vòng – Phú Quốc.

1. Phương tiện tham gia thi công: Tàu thả phao VT-0311.

2. Thời gian thi công: Dự kiến 05 ngày bắt đầu từ ngày 03/7/2013 (hoạt động 24/24 giờ trong ngày).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành thủy trên tuyến luồng và vũng quay tàu cảng Bãi Vòng – Phú Quốc tại khu vực thi công lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và liên lạc bằng VHF với đơn vị thi công để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2015

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “0”, “1”, “2”, “9”, “12”, “13”, “16”, “17”, “18” luồng hàng hải cửa Trần Đề (Đoạn luồng biển từ phao “0” đến cảng biên phòng Trần Đề)

Thông số kỹ thuật của luồng, vũng quay tàu và khu nước trước cảng Hòn Khói – tỉnh Khánh Hòa

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16”

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2021