Thứ sáu, 12/08/2022

Thông báo hàng hải

Về việc thi công lắp đặt hệ thống báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng và vũng quay tàu cảng Bãi Vòng – Phú Quốc – Kiên Giang

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công lắp đặt hệ thống báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng và vũng quay tàu cảng Bãi Vòng – Phú Quốc – Kiên Giang

 KGG – 02 – 2013

– Vùng biển: tỉnh Kiên Giang.

– Tên luồng: Luồng vào cảng Bãi Vòng.

Căn cứ Công văn số 246/CVHHKH-AT&TTHH, ngày 21/6/2013 của Cảng vụ hàng hải Kiên Giang về việc Phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải khi thi công lắp đặt hệ thống Báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng và vũng quay tàu cảng Bãi Vòng – Phú Quốc,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Từ ngày 03/7/2013, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ sẽ thực hiện công tác thay thả Báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng và vũng quay tàu cảng Bãi Vòng – Phú Quốc.

1. Phương tiện tham gia thi công: Tàu thả phao VT-0311.

2. Thời gian thi công: Dự kiến 05 ngày bắt đầu từ ngày 03/7/2013 (hoạt động 24/24 giờ trong ngày).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành thủy trên tuyến luồng và vũng quay tàu cảng Bãi Vòng – Phú Quốc tại khu vực thi công lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và liên lạc bằng VHF với đơn vị thi công để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải số “41”, “52” trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “13” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “HC1”, “HC2”, “HC3”, “HC4” phục vụ thi công dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Nghệ, tỉnh Kiên Giang

Phạm vi độ sâu vùng nước trước cầu cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)

Về việc chấm dứt hoạt động phao chuyên dùng “T7” phục vụ khoan khảo sát địa chất xây dựng cầu Cần Giờ