Thứ năm, 01/10/2020

Thông báo hàng hải

Về việc thi công lắp đặt hệ thống báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng và vũng quay tàu cảng Bãi Vòng – Phú Quốc – Kiên Giang

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công lắp đặt hệ thống báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng và vũng quay tàu cảng Bãi Vòng – Phú Quốc – Kiên Giang

 KGG – 03 – 2013

– Vùng biển: tỉnh Kiên Giang.

– Tên luồng: Luồng vào cảng Bãi Vòng.

– Tên phao:   0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Tiếp theo Thông báo hàng hải số 73/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 02/7/2013 về việc thi công lắp đặt hệ thống báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng và vũng quay tàu cảng Bãi Vòng – Phú Quốc – Kiên Giang;

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ đã hoàn thành công tác thay thả Báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng và vũng quay tàu cảng Bãi Vòng – Phú Quốc với đặc tính như sau:

  1. Thiết lập mới phao báo hiệu đầu luồng – phao 0:

–  Tác dụng:          Báo hiệu vùng nước an toàn, tàu thuyền có thể hành trình xung quanh vị trí đặt báo hiệu;

–  Vị trí: đặt tại đầu tuyến luồng tàu vào cảng Bãi Vòng – Phú Quốc, tại vị trí có tọa độ:

Tên báo hiệu

HÖ VN-2000

HÖ WGS-84

VÜ ®é (j)

Kinh ®é (l)

VÜ ®é (j)

Kinh ®é (l)

0

10°06’40”7 N

104°02’55”9 E

10°06’37”1 N

104°03’02”4 E

a) Đặc tính nhận biết vào ban ngày:

– Hình dạng: Hình tháp lưới;

– Màu sắc: Toàn thân sọc đỏ trắng xen kẽ;

– Dấu hiệu đỉnh: Một hình cầu màu đỏ;

– Số hiệu: Số “0” màu đen;

b) Đặc tính ánh sáng vào ban đêm:

– Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng trắng chớp đều, chớp dài đơn chu kỳ 10,0 giây.

2. Thiết lập mới phao báo hiệu phía phải luồng 1, 3, 5:

– Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu;

– Vị trí: Đặt tại phía phải luồng; tại vị trí có tọa độ:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

1

10°07’20”2 N

104°02’44”7 E

10°07’16”6 N

104°02’51”2 E

3

10°08’00”4 N

104°02’31”2 E

10°07’56”8 N

104°02’37”7 E

5

10°08’40”5 N

104°02’17”8 E

10°08’36”9 N

104°02’24”3 E

a) Đặc tính nhận biết vào ban ngày:

– Hình dạng: Hình tháp lưới;

– Màu sắc: Toàn thân sơn màu xanh lục;

– Dấu hiệu đỉnh: Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;

– Số hiệu: Số “1”, “3”, “5” – màu trắng;

b) Đặc tính ánh sáng vào ban đêm:

– Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây.

3. Thiết lập mới phao báo hiệu phía trái luồng 2, 4, 6:

– Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái, tàu thuyền được phép hành trình ở phía phải của báo hiệu;

– Vị trí: Đặt tại phía trái luồng; tại vị trí có tọa độ:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

2

10°07’19”0 N

104°02’41”0 E

10°07’15”4 N

104°02’47”5 E

4

10°07’59”2 N

104°02’27”5 E

10°07’55”6 N

104°02’34”0 E

6

10°08’39”3 N

104°02’14”0 E

10°08’35”7 N

104°02’20”5 E

a) Đặc tính nhận biết vào ban ngày:

– Hình dạng: Hình tháp lưới;

– Màu sắc: Toàn thân sơn màu đỏ;

– Dấu hiệu đỉnh: Một hình trụ màu đỏ;

– Số hiệu: Số “2”, “4”, “6” màu trắng;

b) Đặc tính ánh sáng vào ban đêm:

– Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây.


Những thông báo khác

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Dinh năm 2014

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Định An – Cần Thơ: Độ sâu đoạn luồng ngoài cửa biển

Về khu vực thi công: Tàu Trần Hưng Đạo thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ năm 2016

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải tại cầu cảng CMIT trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải An Thới năm 2014