Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Về việc thi công nạo vét bổ sung đoạn cạn vũng quay tàu VQ 1, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2011

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công nạo vét bổ sung đoạn cạn vũng quay tàu VQ 1,

luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2011

 

HCM – 03 – 2012

– Vùng biển: TP. Hồ Chí Minh.

– Tên luồng: Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Công văn số 16/CTTCCGHHMN-KHVT, ngày 02/02/2012 của Công ty TNHH MTV Thi công cơ giới Hàng hải miền Nam về việc thi công nạo vét bổ sung đoạn cạn vũng quay tàu VQ1, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2011,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Từ ngày 03/02/2012, Công ty TNHH MTV Thi công cơ giới Hàng hải miền Nam sẽ đưa phương tiện hoạt động hàng hải tại vùng nước vũng quay tàu VQ1, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu để tiến hành thi công nạo vét bổ sung đoạn cạn vũng quay tàu VQ1 chi tiết như sau:

1. Phương tiện tham gia thi công: Gồm tàu cuốc một gầu (xáng cạp); tàu hút phun; sà lan mở đáy và tàu kéo.

2. Vị trí đổ đất: Tại xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

3. Thời gian thi công: Dự kiến 20 ngày bắt đầu từ ngày 03/02/2012 (hoạt động 24/24 giờ trong ngày).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành thủy trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu tại khu vực vũng quay tàu VQ1 lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và liên lạc bằng VHF với đơn vị thi công để đảm bảo an toàn hàng hải.

Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải “TT-01”, “TT-02” báo hiệu khu vực đường hầm vượt sông Sài Gòn

Về độ sâu khu nước trước cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – Cảng Long An.

Về việc tạm ngừng hoạt động của báo hiệu hàng hải AIS “thực” trên phao báo hiệu hàng hải số “0” luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc tiếp nhận sà lan Holmen Pacific vào cảng Vietsovpetro

Về độ sâu khu vực các bến phao BP4, BP5, BP8 và BP9 trên sông Soài Rạp