Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thi công nạo vét duy tu bến V2 của Cảng Quốc tế SP-PSA

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công nạo vét duy tu bến V2 của Cảng Quốc tế SP-PSA

VTU - 73 - 2016

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng:  Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ Đơn đề nghị số 493/ĐĐN/2016, ngày 25/12/2016 của Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai về việc thông báo hàng hải thi công nạo vét duy tu bến V2 của Cảng Quốc tế SP-PSA,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai sẽ tiến hành thi công nạo vét duy tu bến V2 của Cảng Quốc tế SP-PSA, chi tiết như sau:

  1. Khu vực thi công nạo vét, vận chuyển đổ đất nạo vét:

- Khu vực thi công: Bến V2 của Cảng Quốc tế SP-PSA,

- Vị trí đổ đất: Phạm vi khu nước đổ đất nạo vét, được giới hạn bởi đường tròn có bán kính R = 2.500m, tâm tại vị trí có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Vị trí đổ đất nạo vét 10012’43,2” N 107014’05,7” E 10012’39,5” N 107014’12,2” E
  1. Các phương tiện tham gia thi công: Gồm tàu đào gầu dây (Xáng cạp), Sà lan tự hành và tàu kéo.
  2. Thời gian thi công: Đến hết ngày 31/01/2017.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hành hải trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải, qua khu vực thi công nạo vét nêu trên, lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và liên lạc bằng VHF với đơn vị thi công tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu khu đón trả Hoa tiêu tại Nha Trang

Về thông số kỹ thuật độ sâu, rà quét chướng ngại vật khu nước trước bến, vũng quay tàu của bến chuyên dùng phục vụ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến phân đoạn 9-17

Về việc hoạt động khảo sát nghiên cứu đáy biển khu vực lô 148 & 149

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cảng nhà máy nghiền clinker Hiệp Phước