Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thi công nạo vét duy tu Cảng dịch vụ Dầu khí

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công nạo vét duy tu Cảng dịch vụ Dầu khí

VTU – 01 – 2017

- Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Tên luồng: Luồng hàng hải sông Dinh.

Căn cứ Văn bản số 1870/CDV-KHĐT nhận ngày 30/12/2016 của Công ty Cảng dịch vụ Dầu khí về việc thông báo gia hạn thời gian thi công nạo vét duy tu cảng Dịch vụ Dầu khí,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tường Vy thực hiện thi công nạo vét duy tu Cảng dịch vụ Dầu khí chi tiết như sau:

  1. Phạm vi khu vực nạo vét được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
N1 10°23’32,7’’N 107°04’49,8’’E 10°23’29,0’’N 107°04’56,3’’E
N2 10°23’29,6’’N 107°04’58,6’’E 10°23’25,9’’N 107°05’05,0’’E
N3 10°23’31,8’’N 107°04’59,4’’E 10°23’28,2’’N 107°05’05,9’’E
N4 10°23’35,0’’N 107°04’50,7’’E 10°23’31,3’’N 107°04’57,1’’E
N5 10°23’32,6’’N 107°04’59,7’’E 10°23’28,9’’N 107°05’06,1’’E
N6 10°23’33,5’’N 107°04’59,5’’E 10°23’29,8’’N 107°05’05,9’’E
N7 10°23’33,8’’N 107°05’00,1’’E 10°23’30,1’’N 107°05’06,6’’E
N8 10°23’35,4’’N 107°04’50,8’’E 10°23’31,7’’N 107°04’57,3’’E
N9 10°23’35,5’’N 107°04’51,4’’E 10°23’31,8’’N 107°04’57,8’’E
N10 10°23’36,1’’N 107°04’51,1’’E 10°23’32,4’’N 107°04’57,5’’E
  1. Thời gian thi công: Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 20/01/2017.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành thủy trên luồng hảng hải sông Dinh qua khu vực thi công nạo vét nêu trên lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và liên lạc bằng VHF với đơn vị thi công để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước cầu cảng số 1, số 2 và số 3 thuộc cảng Tân Cảng Cát Lái

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của giàn khoan OCEAN GENERAL

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo Thiềng Liềng 6/8 của Công ty cổ phần cảng Sài Gòn

Diễn tập chống ngầm có bắn đạn thật

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “C1”, “C2” phục vụ công trình xây dựng nâng cấp kho xăng dầu K34/Cục Hậu cần/Quân khu 9 (giai đoạn 1) – Hạng mục: Nhà trực cầu tàu, cầu cảng 5.000DWT và nạo vét.