Thứ năm, 16/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng ODA Tân Cảng Cái Mép thuộc xã Hội Bài, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng ODA Tân Cảng Cái Mép thuộc xã Hội Bài, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

VTU – 97 – 2015

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng:  Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ Đơn đề nghị số 2312/ĐN-TCT, ngày 25/12/2015 của Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn về việc thông báo hàng hải phạm vi khu vực thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng ODA Tân Cảng Cái Mép thuộc xã Hội Bài, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn sẽ tiến hành thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng ODA Tân Cảng Cái Mép thuộc xã Hội Bài, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chi tiết như sau:

  1. Khu vực thi công nạo vét, vận chuyển đổ đất nạo vét:

- Khu vực thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng ODA Tân Cảng Cái Mép thuộc xã Hội Bài, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, được khống chế bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
NV-1 10030’31,9” N 107000’24,6” E 10030’28,2” N 107000’31,1” E
NV-2 10030’31,1” N 107000’26,3” E 10030’27,4” N 107000’32,8” E
NV-3 10030’38,8” N 107000’30,4” E 10030’35,1” N 107000’36,9” E
NV-4 10030’40,9” N 107000’31,5” E 10030’37,2” N 107000’38,0” E
NV-5 10030’42,4” N 107000’32,3” E 10030’38,7” N 107000’38,8” E
NV-6 10030’43,2” N 107000’32,7” E 10030’39,5” N 107000’39,2” E
NV-7 10030’44,6” N 107000’33,5” E 10030’40,9” N 107000’40,0” E

- Vị trí đổ đất: Phạm vi khu nước đổ đất nạo vét, được giới hạn bởi đường tròn có bán kính R = 4.000m, tâm tại vị trí có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Vị trí đổ đất nạo vét 10014’04,4” N 107012’43,5” E 10014’00,7” N 107012’50,0” E
  1. Các phương tiện tham gia thi công: Gồm tàu đào gầu dây (Xáng cạp), Sà lan tự hành và tàu kéo.
  2. Thời gian thi công: Thời gian thi công kéo dài trong 90 ngày (Dự kiến bắt đầu khởi công từ ngày 30/12/2015).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hành hải trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải, qua khu vực thi công nạo vét nêu trên, lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và liên lạc bằng VHF với đơn vị thi công tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Về việc hoàn thành trục vớt tàu Hà Trung 98 và Hoa Mai 68 tại khu vực biển Quy Nhơn

Hoạt động giàn khoan ENSCO 107

Thi công rải ống năm 2014 – Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 1

Về việc thi công thanh thải chướng ngại vật và thu hồi phao “C” trên luồng hàng hải Quy Nhơn