Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2015

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2015

 BĐH- 03- 2015

Vùng biển: tỉnh Bình Định.

Tên luồng: luồng hàng hải Quy Nhơn.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tường Vy sẽ tiến hành thi công công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2015 chi tiết như sau:

  1. Phương tiện tham gia thi công: Gồm tàu cuốc một gầu ngoạm (xáng cạp), sà lan xả đáy, tàu kéo.
  2. Vị trí đổ đất: Tại vị trí giới hạn bởi tọa độ: Kinh độ 109018’00’E, Vĩ độ 13044’00’’N (Hệ WGS-84), phạm vi bán kính 0,5 hải lý tính từ tâm vị trí đổ đất theo quy định của UBND tỉnh Bình Định tại văn bản số 805/UBND-KTN ngày 4/3/2015.
  3. Khu vực nạo vét:

- Đoạn 1: Từ đầu tuyến luồng đến tim TC2.

- Đoạn 2: Từ tim luồng TC2 đến vũng quay tàu.

  1. Thời gian thi công: Dự kiến 60 ngày, kể từ ngày 23/6/2015.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Quy Nhơn qua khu vực thi công nạo vét nêu trên lưu ý tăng cường cảnh giới và liên lạc bằng VHF với đơn vị thi công để bảo đảm an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Hoạt động giàn khoan ENSCO 107 (tiếp theo)

Độ sâu luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Vietsovpetro

Về thi công Nạo vét duy tu luồng hàng hải Rạch Giá năm 2020

Thi công nạo vét công trình khảo sát, nạo vét kiểm định định kỳ cầu cảng phân đoạn 9 – 17 của cầu Cảng căn cứ dịch vụ kỹ thuật dầu khí