Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Dinh năm 2015

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Dinh năm 2015

VTU – 59 – 2015

- Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Tên luồng: Luồng hàng hải sông Dinh.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo, Công ty TNHH Hoàng Khang sẽ tiến hành thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Dinh năm 2015 chi tiết như sau:

  1. Phương tiện tham gia thi công gồm: Gồm tàu cuốc một gầu ngoạm (xáng cạp), sà lan xả đáy, tàu kéo.
  2. Vị trí đổ đất: Khu vực đổ đất nạo vét có bán kính 06km, tâm là vị trí có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Vị trí đổ đất nạo vét 10°13’31,8’’N 107°12’10,7’’E 10°13’28,1’’N 107°12’17,1’’E
  1. Khu vực nạo vét:
    • Khu vực 1: Đoạn từ biển (giáp với tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải) đến cầu cảng Vietsovpetro.
    • Khu vực 2: Đoạn từ cầu cảng Vietsovpetro đến thượng lưu cầu cảng Vina offshore + 200m.

- Khu vực 3: Đoạn từ thượng lưu cầu cảng Vina offshore + 200m đến vũng quay tàu tại ngã ba Cây Khế.

  1. Thời gian thi công: Dự kiến 40 ngày bắt đầu từ ngày 25/8/2015.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành thủy trên luồng hảng hải sông Dinh qua khu vực thi công nạo vét nêu trên lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và liên lạc bằng VHF với đơn vị thi công để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

TBHH về việc phục hồi hoạt động của chập tiêu “K1K2″ luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải “S1” Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thi công, neo đậu chuyển tải tại khu vực vùng biển La Gi, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Về thông số độ sâu khu neo đậu chuyển tải tại vịnh Vân Phong tỉnh Khánh Hòa.