Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2016

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2016

VTU – 58 – 2016

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo, Liên danh Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai – Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tường Vy sẽ tiến hành thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2016 chi tiết như sau:

  1. Phương tiện tham gia thi công gồm: Tàu cuốc (một gầu ngoạm), sà lan xả đáy tự hành, tàu kéo.
  2. Khu vực nạo vét:

- Khu vực 2: Từ thượng lưu phao “19” + 700m đến hạ lưu phao “13” – 1600m.

- Khu vực 3: Từ thượng lưu phao “7” + 1000m đến hạ lưu phao “1” – 200m.

  1. Các phương tiện tham gia vận chuyển đổ đất sẽ hành trình trên luồng hàng hải từ khu vực phao “19” đến vị trí đổ đất.
  2. Vị trí đổ đất: Khu vực đổ đất nạo vét có bán kính 06km, tâm là vị trí có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Vị trí đổ đất nạo vét 10°13’31,8’’N 107°12’10,7’’E 10°13’28,1’’N 107°12’17,1’’E
  1. Thời gian thi công: Bắt đầu từ ngày 03/10/2016 đến 31/12/2016.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hành hải trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải qua khu vực thi công nạo vét và dọc theo hành trình vận chuyển đổ đất lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và liên lạc bằng VHF với đơn vị thi công để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu: độ sâu các đoạn cạn đã hoàn thành thi công nạo vét duy tu.

Về việc Thiết lập phao báo hiệu hàng hải tại khu vực thi công xây dựng cầu Sài Gòn 2

Về việc thay đổi đặc tính phao báo hiệu hàng hải số “5” luồng hàng hải Phú Quý

Về thông số kỹ thuật của vũng quay tàu, luồng tàu vào cảng và vùng nước trước bến nhà máy xi măng Nghi Sơn, tỉnh Khánh Hòa

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan TG 17234 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “8A” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu