Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng sông Dinh

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng sông Dinh

VTU-58-2012

Vùng biển: Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên luồng: Luồng sông Dinh

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo Liên danh Vinawaco – Sao Mai dự kiến sẽ tiến hành công tác nạo vét luồng sông Dinh với chương trình như sau:

1. Phương tiện tham gia thi công: Gồm tàu cuốc (một gầu ngoặm), sà lan mở đáy và tàu kéo.

2. Vị trí đổ đất: Bùn đất nạo vét được vận chuyển đến đổ tại khu A ngoài khơi Vũng Tàu, được quy định tại Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3. Khu vực nạo vét: Luồng sông Dinh với các đoạn nạo vét sau

– Đoạn luồng từ hạ lưu phao “4” -760m đến phao “8”.

– Đoạn luồng từ cảng Vina Offshore đến phao “14”.

– Đoạn luồng từ hạ lưu phao “16” -880m đến cảng Hải đoàn 129.

4. Thời gian thi công: 35 ngày, dự kiến bắt đầu từ ngày 16/11/2012 (hoạt động 24/24h trong ngày).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành thủy qua đoạn luồng thi công nạo vét nêu trên lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và liên lạc bằng VHF với đơn vị thi công để đảm bảo an toàn hàng hải.

Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo và khu nước ra luồng tại bến phao neo BP2, BP6, BP7 cảng Tân Cảng Cát Lái

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo

Diễn tập Ứng phó sự cố tràn dầu tại vùng biển Vũng Tàu

Về việc kéo giàn khoan NAGA 2 ra khỏi vị trí khoan tại Lô 16-1 mỏ Tê Giác Trắng

Về thông số độ sâu vùng nước cảng và vũng quay tàu cảng nhà máy đóng bao và phân phối xi măng Long Sơn