Thứ hai, 01/06/2020

Thông báo hàng hải

Về việc thi công nạo vét duy tu vùng nước bến cảng Hải Đoàn 129 – Quân chủng Hải Quân năm 2015

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công nạo vét duy tu vùng nước bến cảng Hải Đoàn 129 – Quân chủng Hải Quân năm 2015

VTU – 81- 2015

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sông Dinh.

Căn cứ đơn đề nghị số 11669/ĐN-TM ngày 30/09/2015 của Bộ Tư lệnh Hải Quân – Bộ Tham Mưu về việc đề nghị thông báo hàng hải thi công nạo vét nạo vét duy tu vùng nước cảng Hải đoàn 129 – Quân chủng Hải quân,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Cổ phần Thương mại Minh Dũng sẽ tiến hành thi công nạo vét duy tu vùng nước cảng Hải đoàn 129 – Quân chủng Hải quân, chi tiết như sau:

  1. Phương tiện tham gia thi công gồm: Tàu cuốc xáng cạp, sà lan xả đáy tự hành, tàu kéo.
  2. Khu vực nạo vét: Vùng nước cảng Hải đoàn 129 – Quân chủng Hải quân, giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm H VN2000 H WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10025’12,7” N 107008’41,7” E 10025’09,1” N 107008’48,2” E
B 10025’14,5” N 107008’44,2” E 10025’10,8” N 107008’50,7” E
C 10025’19,5” N 107008’47,1” E 10025’15,8” N 107008’53,5” E
D 10025’19,8” N 107008’46,6” E 10025’16,1” N 107008’53,1” E
  1. Các phương tiện tham gia vận chuyển đổ đất sẽ hành trình trên luồng hàng hải từ khu vực vùng nước cảng Hải đoàn 129 đến vị trí đổ đất.
  2. Vị trí đổ đất: Khu vực đổ đất nạo vét có bán kính 02km, tâm là vị trí có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Tâm vị trí đổ đất nạo vét 10°14’36,6’’ N 107°08’53,4’’ E 10°14’32,9’’ N 107°08’59,8’’ E
  1. Thời gian thi công: Dự kiến 29 ngày, bắt đầu từ ngày 07/10/2015.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hành hải trên luồng hàng hải Sông Dinh qua khu vực thi công nạo vét và dọc theo hành trình vận chuyển đổ đất lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và liên lạc bằng VHF với đơn vị thi công để đảm bảo an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật của đoạn luồng từ thượng lưu phao “32”+200m đến thượng lưu phao “34”+1200m, luồng hàng hải Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 15.000 DWT của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ

Về việc thay đổi đặc tính đèn biển Dương Đông

Về thông số kỹ thuật khu neo đậu chờ đợi cầu, đợi luồng kết hợp tránh bão cho tàu thuyền tại vịnh Xuân Đài thuộc vùng nước cảng biển do Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn quản lý

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của giàn khoan Key Hawaii