Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thi công nạo vét khu nước trước hai bến cảng Interflour

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công nạo vét khu nước trước hai bến cảng Interflour

VTU – 02 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 11/2019/IFV-OPR ngày 16/01/2019 của Công ty TNHH Interflour Việt Nam về việc thông báo hàng hải thi công công trình nạo vét khu nước trước hai bến cảng Interflour,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Công ty TNHH Interflour Việt Nam sẽ tiến hành thi công nạo vét khu nước trước hai bến cảng Interflour, chi tiết như sau:

  1. Khu vực thi công nạo vét và đổ đất nạo vét:

- Khu vực thi công nạo vét khu nước trước hai bến cảng Interflour, được khống chế bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
  Cầu cảng nhỏ 7.000DWT
A1 10032’50,4”N 107001’35,5”E 10032’46,7”N 107001’41,9”E
A2 10032’43,9”N 107001’37,9”E 10032’40,3”N 107001’44,4”E
A3 10032’42,3”N 107001’36,5”E 10032’38,6”N 107001’42,9”E
A4 10032’46,7”N 107001’34,8”E 10032’42,9”N 107001’41,2”E
A5 10032’41,7”N 107001’30,8”E 10032’37,9”N 107001’37,3”E
A6 10032’51,9”N 107001’26,5”E 10032’48,2”N 107001’32,9”E
  Cầu cảng chính 75.000DWT
B1 10032’46,4”N 107001’34,2”E 10032’42,7”N 107001’40,6”E
B2 10032’36,7”N 107001’37,9”E 10032’33,1”N 107001’44,4”E
B3 10032’32,1”N 107001’34,2”E 10032’28,4”N 107001’40,7”E
B4 10032’47,4”N 107001’27,7”E 10032’43,7”N 107001’34,1”E

- Vị trí đổ đất và bơm chuyển lên bờ: Tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, thuộc bờ phải Sông Đồng Tranh, có tọa độ giới hạn như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
C1 10039’01,3”N 106052’31,6”E 10038’57,7”N 106052’38,1”E
C2 10039’01,0”N 106052’39,8”E 10038’57,3”N 106052’46,3”E
C3 10038’59,9”N 106052’40,8”E 10038’56,3”N 106052’47,2”E
C4 10039’00,4”N 106052’30,6”E 10038’56,7”N 106052’37,1”E
  1. Phương tiện tham gia thi công gồm: Tàu đặt cẩu (Xáng cạp), sà lan tự hành, tàu hút bùn và tàu kéo.
  2. Thời gian thi công: 60 ngày (kể từ ngày 16/01/2019).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hành hải trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải, Đồng Tranh – Gò Gia qua khu vực thi công nạo vét nêu trên, lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh để đảm bảo an toàn hàng hải.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH Interflour Việt Nam.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Dinh

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Hòn Chông

Về việc sà lan QN – 7067 bị chìm tại khu vực Cồn Ngựa thuộc vịnh Gành Rái

Độ sâu vùng nước trước bến nhập than – cảng Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Về việc thi công kéo tàu EMINENCE ra khỏi vị trí mắc cạn