Thứ ba, 04/10/2022

Thông báo hàng hải

Về việc thi công nạo vét luồng sông Dinh năm 2011

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công nạo vét luồng sông Dinh năm 2011

VTU – 119 – 2011

– Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Tên luồng: luồng sông Dinh.

Căn cứ Công văn số 419/CV, ngày 28/12/2011 của Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai về việc thi công nạo vét duy tu luồng sông Dinh năm 2011,

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Từ ngày 29/12/2011, Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai sẽ đưa phương tiện hoạt động hàng hải tại vùng nước đoạn từ tiếp giáp với tuyến luồng Sài Gòn – Vũng Tàu vào tới cầu cảng Vietsovpetro, luồng sông Dinh để tiến hành thi công nạo vét luồng sông Dinh chi tiết như sau:

1. Phương tiện tham gia thi công: Gồm tàu cuốc (một gầu ngoạm); sà lan mở đáy; sà lan mở đáy tự hành; tàu kéo.

2. Vị trí đổ đất: Bùn đất nạo vét đổ tại khu A ngoài khơi Vũng Tàu, được quy định tại Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND, ngày 23/8/2011 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3. Thời gian thi công: Dự kiến 20 ngày bắt đầu từ ngày 29/12/2011 (hoạt động 24/24 giờ trong ngày).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành thủy trên luồng sông Dinh qua đoạn luồng thi công nạo vét trên lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và liên lạc bằng VHF với đơn vị thi công để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Hà Tiên

Về thông số kỹ thuật của Khu nước trước cảng và Vũng quay tàu của Cảng dầu – Tổng kho 186/TCHC trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu thuộc huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Độ sâu vùng nuớc truớc cầu cảng SITV trên sông Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cầu cảng Xăng dầu

Thông số kỹ thuật đoạn luồng từ hạ lưu phao số “9” – 236m đến thượng lưu phao số “11” + 328m thuộc luồng hàng hải Ba Ngòi