Thứ ba, 07/04/2020

Thông báo hàng hải

Về việc thi công nạo vét vùng nước trước bến số 2, số 3 cảng Quốc tế Tân cảng Cái Mép (TCIT) thuộc xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công nạo vét vùng nước trước bến số 2, số 3 cảng

Quốc tế Tân cảng Cái Mép (TCIT) thuộc xã Tân Phước,

huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

VTU – 05 – 2016

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng:  Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ Đơn đề nghị số 05/ĐN-TCT, ngày 11/01/2016 của Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn về việc thông báo hàng hải phạm vi khu vực thi công nạo vét vùng nước trước bến số 2, số 3 cảng Quốc tế Tân cảng Cái Mép (TCIT) thuộc xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn sẽ tiến hành thi công nạo vét vùng nước trước bến số 2, số 3 cảng Quốc tế Tân cảng Cái Mép (TCIT) thuộc xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chi tiết như sau:

  1. Khu vực thi công nạo vét, vận chuyển đổ đất nạo vét:

- Khu vực thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến số 2, số 3 cảng Quốc tế Tân cảng Cái Mép (TCIT) thuộc xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, được khống chế bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10032’05,3” N 107001’31,5” E 10032’01,6” N 107001’38,0” E
B 10032’06,7” N 107001’34,9” E 10032’03,0” N 107001’41,4” E
C 10032’16,8” N 107001’36,2” E 10032’13,1” N 107001’42,7” E

- Vị trí đổ đất: Phạm vi khu nước đổ đất nạo vét, được giới hạn bởi đường tròn có bán kính R = 4.000m, tâm tại vị trí có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Vị trí đổ đất nạo vét 10013’31,7” N 107011’04,9” E 10013’28,0” N 107011’11,4” E
  1. Các phương tiện tham gia thi công: Gồm tàu đào gầu dây (Xáng cạp), Sà lan tự hành và tàu kéo.
  2. Thời gian thi công: Thời gian thi công kéo dài trong 120 ngày (Dự kiến bắt đầu khởi công từ ngày 13/01/2016).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hành hải trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải, qua khu vực thi công nạo vét nêu trên, lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và liên lạc bằng VHF với đơn vị thi công tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đầm Môn

Về thông số độ sâu khu neo đậu chuyển tải tại cửa biển An Hải – Đầm Ô Loan, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

Về khu vực chuyên dùng: Kéo giàn khoan PV Drilling II từ mỏ Tê Giác Trắng, Lô 16.1

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “N1” thuộc công trình Xây dựng nhà máy Number One Hậu Giang

Về vị trí tuyến ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 1