Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thi công trục vớt 296m ống hạng mục thi công xây dựng 11,86 km đường ống, Dự án bổ sung nâng cấp cơ sở hạ tầng tại khu vực mỏ Bạch Hổ

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công trục vớt 296m ống hạng mục thi công xây dựng 11,86 km đường ống, Dự án bổ sung nâng cấp cơ sở hạ tầng tại khu vực mỏ Bạch Hổ

VTU  –  19 – 2017.

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ văn bản 2286/DADV ngày 22/5/2017 của Liên doanh Việt – Nga VIETSOVPETRO về việc trục vớt 296m ống hạng mục thi công xây dựng 11,86km đường ống, Dự án bổ sung nâng cấp cơ sở hạ tầng tại khu vực mỏ Bạch Hổ;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Liên doanh Việt – Nga VIETSOVPETRO sẽ tiến hành trục vớt 296m ống hạng mục thi công xây dựng 11,86km đường ống, Dự án bổ sung nâng cấp cơ sở hạ tầng tại khu vực mỏ Bạch Hổ, cụ thể như sau:

  1. Phạm vi thi công:
STT Nội dung Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1 Điểm đầu đoạn ống 1065925,8 N 830068,1 E
2 Điểm cuối đoạn ống 1066212,6 N 830101,3 E

(Hệ tọa độ WGS – 84, do Liên doanh Việt – Nga VIETSOVPETRO cung cấp)

  1. Phương tiện phục vụ thi công:
STT Tên tàu Mô tả
1 Tàu Côn Sơn - Kiểu tàu: Tàu Cầu, rải ống

– Quốc tịch: Việt Nam

– Năm đóng: 1969

2 Tàu Sao Mai 01 - Kiểu tàu: Tàu kéo, dịch vụ

– Quốc tịch: Việt Nam

– Năm đóng: 1981

3 Tàu Sao Mai 03 - Kiểu tàu: Tàu kéo, dịch vụ

– Quốc tịch: Việt Nam

– Năm đóng: 1977

4 Tàu Kỳ Vân 01 - Kiểu tàu: Tàu kéo, dịch vụ

– Quốc tịch: Việt Nam

– Năm đóng: 1983

STT Tên tàu Mô tả
5 Tàu Kỳ Vân 02 - Kiểu tàu: Tàu kéo, dịch vụ

– Quốc tịch: Việt Nam

– Năm đóng: 1983

6 Tàu Long Hải 02 - Kiểu tàu: Tàu lặn

– Quốc tịch: Việt Nam

  1. Thời gian thi công trục vớt:

- Thời gian: Dự kiến bắt đầu từ ngày 25/5/2017 đến ngày 02/6/2017.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hành hải trong vùng biển ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam cần lưu ý đi cách xa tàu có đặc điểm nhận dạng nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Liên doanh Việt – Nga VIETSOVPETRO.


Những thông báo khác

Độ sâu vùng nước trước cảng Phú Mỹ trên sông Thị Vải

Về thông số kỹ thuật phạm vi độ sâu khu bến khai thác tàu 32.000DWT giảm tải cầu cảng A; khu bến khai thác tàu 32.000DWT cầu cảng B và khu bến khai thác tàu 1.000DWT cầu cảng A của nhà máy lọc dầu Cát Lái – Saigon Petro

Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “P” khống chế khu vực chuyển tải tại vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa

Thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “0” và số “46” luồng hàng hải Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp