Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập 02 phao báo hiệu hàng hải “G2”, “G4” giới hạn vùng nước trước Bến cảng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về việc thiết lập 02 phao báo hiệu hàng hải “G2”, “G4” giới hạn vùng nước trước Bến cảng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

BTN – TG – 13 – 2018.

Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận.

Tên báo hiệu:          “G2”, “G4”.

Căn cứ đơn đề nghị số 02082018/ĐĐN-TBHH ngày 213/8/2018 (văn bản đến  ngày 20/8/2018) của Văn phòng  điều hành tại Bình Thuận – Viện thiết kế khảo sát công trình hàng vụ số 3 giao thông Trung Quốc về việc công bố thông báo hàng hải thiết lập 02 phao báo hiệu hàng hải “G2”, “G4” giới hạn vùng nước trước Bến cảng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thiết lập 02 phao báo hiệu hàng hải “G2”, “G4” giới hạn vùng nước trước Bến cảng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 với các đặc tính sau:

  • Vị trí: Bến cảng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4.
  • Tọa độ địa lý:
Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“G2” 11°18’22,74″N 108°48’05,31″E 11°18’19,03″N 108°48’11,75″E
“G4” 11°18’08,01″N 108°48’08,23″E 11°18’04,30″N 108°48’14,67″E

Tác dụng: Báo hiệu giới hạn vùng nước trước Bến cảng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Báo hiệu thị giác

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
  • Hình dạng: Hình tháp lưới.
  • Loại phao: Đường kính 2.4m.
  • Màu sắc: Toàn thân màu vàng.
  • Dấu hiệu đỉnh: Chữ “X” màu vàng.

- Số hiệu:                “G2”, “G4” màu đỏ trên nền vàng.

  1. Đặc tính ánh sáng ban đêm:
  • Ánh sáng vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12s.
  • Tầm hiệu lực 2,5 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên vùng nước trước Bến cảng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, chú ý các phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, tăng cường cảnh giới và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải luồng chuyên dùng cảng kho xăng dầu Ngoại quan Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa

Thiết lập phao báo hiệu hàng hải số “1”, “2” , “3” dẫn luồng vào cảng Trạm nghiền Cam Ranh.

Độ sâu vùng nước trước bến 20.000DWT trên sông Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Về độ sâu khu nước bến phao neo BP8 và bến phao neo BP11 trên sông Gò Gia