Thứ hai, 15/07/2019

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập, điều chỉnh phao báo hiệu hàng hải tại khu vực thi công xây dựng cầu Bình Khánh, luồng hàng hải Soài Rạp

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập, điều chỉnh phao báo hiệu hàng hải tại khu vực thi công xây dựng cầu Bình Khánh, luồng hàng hải Soài Rạp

HCM – TG – 11 – 2016

- Vùng biển: TP. Hồ Chí Minh.

- Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

- Tên báo hiệu: “P1”, “P2”, “P3”, “P4”, “C1”, “C2”, “69”, “71”.

Căn cứ báo cáo số 61/BC-CTBĐATHHĐNB, ngày 25/01/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc thiết lập, điều chỉnh phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công xây dựng cầu Bình Khánh, luồng hàng hải Soài Rạp; các Báo cáo toạ độ số 85/BCP-KSHHMN ngày 24/01/2016, số 86/BCP-XNKSHHMN ngày 25/01/2016 và số 93/BCP-XNKSHHMN ngày 25/01/2016 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thiết lập, điều chỉnh phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công cầu Bình Khánh, luồng  hàng hải Soài Rạp với các đặc tính như sau:

- Vị trí: Tại khu vực thi công xây dựng cầu Bình Khánh, luồng hàng hải Soài Rạp.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“P1” 10°39’31,4” N 106°44’18,4” E 10°39’27,8” N 106°44’24,9” E
“P2” 10°39’28,1” N 106°44’12,8” E 10°39’24,5” N 106°44’19,3” E
“P3” 10°39’49,4” N 106°44’13,3” E 10°39’45,8” N 106°44’19,7” E
“P4” 10°39’51,6” N 106°44’05,3” E 10°39’48,0” N 106°44’11,8” E
“C1” 10°39’21,2” N 106°44’26,8” E 10°39’17,5” N 106°44’33,2” E
“C2” 10°40’05,8” N 106°44’09,6” E 10°40’02,1” N 106°44’16,0” E
“69” 10°39’38,1” N 106°44’21,4” E 10°39’34,5” N 106°44’27,8” E
“71” 10°39’58,0” N 106°44’18,5” E 10°39’54,3” N 106°44’24,9” E

- Tác dụng: Khống chế vị trí thi công và hướng dẫn phương tiện thủy hành hải qua khu vực thi công cầu Bình Khánh, luồng hàng hải Soài Rạp.

 1. Thiết lập phao báo hiệu hàng hải phía bên phải luồng “P1”, “P3”:
 2. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 2,0m;

- Hình dạng: Hình tháp.

- Màu sắc: Toàn thân sơn  màu xanh lục.

- Dấu hiệu đỉnh: Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên.

- Số hiệu: Chữ “P1”, “P3” màu trắng.

 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0s.

 1. Thiết lập phao báo hiệu hàng hải phía bên trái luồng “P2”, “P4”:
 2. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 2,0m;

- Hình dạng: Hình tháp.

- Màu sắc: Toàn thân sơn  màu đỏ.

- Dấu hiệu đỉnh: Một hình trụ màu đỏ.

- Số hiệu: Chữ “P2”, “P4” màu trắng.

 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:

- Đặc tính ánh sáng: ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0s.

 1. Thiết lập phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “C1”, “C2:
 2. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 2,0m;

- Hình dạng: Hình tháp.

- Màu sắc: Toàn thân sơn màu vàng.

- Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng.

- Số hiệu: Chữ “C1”, “C2” màu đỏ.

 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12,0s.

 1. Điều chỉnh các phao báo hiệu hàng hải số “69”, “71:

- Điều chỉnh tới vị trí có tọa độ như sau:

Tên phao Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“69” 10°39’16,1” N 106°44’33,4” E 10°39’12,5” N 106°44’39,9” E
“71” 10°40’06,2”8 N 106°44’27,7” E 10°40’02,5” N 106°44’34,2” E
 • Các đặc tính khác của phao báo hiệu hàng hải không thay đổi.

HÖÔÙNG DAÃN HAØNG HAÛI:

- Các phương tiện thủy hoạt động qua khu vực cầu thi công cầu Bình Khánh, luồng hàng hải Soài Rạp đi đúng trục luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý vị trí các phao báo hiệu hàng hải nói trên để đảm bảo an toàn  hàng hải.

- Tuân thủ tuyệt đối lực lượng cảnh giới, điều tiết tại hiện trường.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng SSIC 10.000DWT, Cầu tạm nối dài cầu cảng SSIC và khu vực các bến phao TB1, TB2, TB3 & TB4.

Về việc sà lan Hưng Thịnh 03 bị chìm tại khu vực luồng hàng hải Sông Dinh

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2017

THÔNG BÁO HÀNG HẢI Về việc thực hiện công tác khảo sát bằng ROV và đo điện trở cho toàn tuyến, dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 1.

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An–Cần Thơ, đoạn cạn từ phao “0” đến phao “16” TVH – 02 – 2015