Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới 01 phao báo hiệu chuyên dùng “K8” thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2017.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới 01 phao báo hiệu chuyên dùng “K8” thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2017.

TVH – TG – 20 – 2017.

Vùng biển:        Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng:        Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Tên báo hiệu:    “K8”.

Căn cứ văn bản số 696/CTBĐATHHNTB-KHVT ngày 19/11/2017 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc hoàn thành phao BHHH chuyên dùng phục vụ thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2017;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “K8” phục vụ thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2017 như sau:

- Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
“K8” 090 34’19,1” N 1060 31’01,3” E 090 34’15,3” N 1060 31’07,6” E

+ Tác dụng: Báo hiệu khu vực hoạt động phun hút, đồng thời đánh dấu giới hạn phía ngoài của phạm vi thi công phun hút.

+ Đường kính phao:    2,0m

+ Hình dáng:              Hình tháp lưới.

+ Màu sắc:                 Toàn thân màu vàng.

+ Dấu hiệu đỉnh:        Hình chữ “X” màu vàng.

+ Số hiệu:                  Kẻ chữ “K8”, màu đỏ trên nền vàng.

+ Đặc tính ánh sáng:           Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12,0 giây, tầm hiệu lực 2,5 Hải lý.


HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hàng hải trên tuyến luồng hàng hải trọng tải lớn vào sông Hậu khi đi qua khu vực thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải trọng tải lớn vào sông Hậu chú ý phao báo hiệu có đặc điểm nhận biết nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chướng ngại vật tại khu vực tàu An Phú 868 bị chìm trên vùng biển Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực đón trả hoa tiêu Lý Nhơn trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc Rà quét chướng ngại vật Khu neo chờ trên sông Hậu

Độ sâu vùng nước trước Ụ tàu trạm nghiền Phú Hữu trên luồng Đồng Nai

Về việc thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ đoạn từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “16”