Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới 01 phao báo hiệu chuyên dùng “K8” thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2017.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới 01 phao báo hiệu chuyên dùng “K8” thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2017.

TVH – TG – 20 – 2017.

Vùng biển:        Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng:        Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Tên báo hiệu:    “K8”.

Căn cứ văn bản số 696/CTBĐATHHNTB-KHVT ngày 19/11/2017 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc hoàn thành phao BHHH chuyên dùng phục vụ thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2017;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “K8” phục vụ thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2017 như sau:

- Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
“K8” 090 34’19,1” N 1060 31’01,3” E 090 34’15,3” N 1060 31’07,6” E

+ Tác dụng: Báo hiệu khu vực hoạt động phun hút, đồng thời đánh dấu giới hạn phía ngoài của phạm vi thi công phun hút.

+ Đường kính phao:    2,0m

+ Hình dáng:              Hình tháp lưới.

+ Màu sắc:                 Toàn thân màu vàng.

+ Dấu hiệu đỉnh:        Hình chữ “X” màu vàng.

+ Số hiệu:                  Kẻ chữ “K8”, màu đỏ trên nền vàng.

+ Đặc tính ánh sáng:           Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12,0 giây, tầm hiệu lực 2,5 Hải lý.


HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hàng hải trên tuyến luồng hàng hải trọng tải lớn vào sông Hậu khi đi qua khu vực thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải trọng tải lớn vào sông Hậu chú ý phao báo hiệu có đặc điểm nhận biết nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của các phao báo hiệu hàng hải số “52”, “53” trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải “H” khống chế vị trí tàu Hạ Long 02 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động khảo sát địa chấn 3D, Lô 05-1a, ngoài khơi biển Nam Việt Nam

Về khu vực chuyên dùng: Khắc phục sự cố tuyến cáp AAG

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng nhập than số 1,khu vực vũng quay tàu, luồng riêng, luồng chung ra vào Bến cảng Trung tâm Điện lực Duyên Hải