Thứ sáu, 12/08/2022

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới 01 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “K1” phục vụ công trình hạ độ cao bãi chứa bùn K8

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 103/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 27 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới 01 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “K1” phục vụ công trình hạ độ cao bãi chứa bùn K8

TVH – TG – 11 – 2020

 • Vùng biển: tỉnh Trà Vinh
 • Tên luồng :    Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

- Tên báo hiệu:      “K1”.

Căn cứ đơn đề nghị số 37/CV-407 ngày 26/05/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại 407 về việc thiết lập mới 01 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “K1” phục vụ công trình hạ độ cao bãi chứa bùn K8; Báo cáo tọa độ số 26.05.1/QMC-2020 của Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Giao Thông Đường Thủy Quang Minh; cùng hồ sơ tài lại khác kèm theo và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thiết lập mới 01 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “K1” phục vụ công trình hạ độ cao bãi chứa bùn K8 với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“K1” 09°33’50,3”N 106°30’58,49”E 09°33’46,63”N 106°31’04,90”E

- Tác dụng: Báo hiệu giới hạn vùng nước đang có công trình thi công.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 2,0m;
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Toàn thân màu vàng;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;
 • Số hiệu: Kẻ chữ :“K1” màu đỏ trên nên vàng;
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 Hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

 • Các phương tiện hành trình tại vùng biển Trà Vinh, luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu chú ý phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ để đảm bảo an toàn hàng hải.
 • Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại 407 ([1])./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHHòa

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh

([1]) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Đồng Tranh, tuyến luồng từ ngã ba Tắt Ông Cu – Tắt Bài đến sông Gò Gia và tuyến luồng Tắt Cua

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng PVGAS Vũng Tàu

Về việc khu vực thi công công trình: Nạo duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (đoạn luồng chung) năm 2019.

Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng Hyosung Vina Chemicals

Về việc tàu Nile River hoạt động thi công đào hào và san lấp cho dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh