Thứ hai, 01/06/2020

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới 02 phao “A”, “B” báo hiệu khu vực đổ đất nạo vét thi công bến chuyên dùng phục vụ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới 02 phao “A”, “B” báo hiệu khu vực đổ đất nạo vét thi công bến chuyên dùng phục vụ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận

BTN – TG – 11 – 2015.

Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận.

Tên báo hiệu: “A”, “B”.

Căn cứ văn bản số 10.09/ĐDN-TBHH ngày 09/9/2015 của Văn phòng điều hành tại Bình Thuận – Viện thiết kế khảo sát công trình hàng vụ số 3 giao thông xây dựng Trung Quốc đề nghị thông báo hàng hải về báo hiệu khu vực đổ đất nạo vét thi công bến chuyên dùng phục vụ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thiết lập mới 02 phao “A”, “B” báo hiệu khu vực đổ đất nạo vét thi công bến chuyên dùng phục vụ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận với những đặc tính nhận biết như sau:

– Tọa độ địa lý:

Tên Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
Phao “A” 110 19’09,9” N 1080 48’49,1” E 110 19’06,2” N 1080 48’55,6” E
Phao “B” 110 18’48,6” N 1080 48’53,0” E 110 18’44,8” N 1080 48’59,4” E

+ Tác dụng: là 02 phao báo hiệu hàng hải báo hiệu khu vực đổ đất nạo vét thi công bến chuyên dùng phục vụ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận.

+ Đường kính:                      F2,0m.

+ Hình dáng:              Hình tháp lưới.

+ Màu sắc:                 Toàn thân màu vàng.

+ Dấu hiệu đỉnh:         Hình chữ “X” màu vàng.

+ Số hiệu:                 Kẻ chữ “A”, “B” màu đỏ trên nền vàng.

+ Đặc tính ánh sáng:    Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (4), chu kỳ 12 giây, tầm hiệu lực 3,0 Hải lý./.


Những thông báo khác

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “9”, “10”, “11” thuộc luồng cảng nhập than Trung Tâm điện lực Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận – Dự án cảng nhập than Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Về việc lắp đặt các đường ống ngầm tại mỏ Tê Giác Trắng, Lô 16-1 ngoài khơi Nam Việt Nam

Về việc thi công nạo vét vùng nước trước bến số 2, số 3 cảng Quốc tế Tân cảng Cái Mép (TCIT) thuộc xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Kervella, Mũi L’est, Propontis, P71-ĐT83, Phao “58”, Vũng quay tàu VQ1, Vũng quay tàu VQ2 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2016

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Phan Thiết