Thứ sáu, 22/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “C1”, “C2” phục vụ công trình xây dựng nâng cấp kho xăng dầu K34/Cục Hậu cần/Quân khu 9 (giai đoạn 1) – Hạng mục: Nhà trực cầu tàu, cầu cảng 5.000DWT và nạo vét.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “C1”, “C2” phục vụ công trình xây dựng nâng cấp kho xăng dầu K34/Cục Hậu cần/Quân khu 9 (giai đoạn 1) – Hạng mục: Nhà trực cầu tàu, cầu cảng 5.000DWT và nạo vét.

TVH – 45 – 2016.

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên báo hiệu:           “C1”, “C2”.

Căn cứ đơn đề nghị số 241/CHC-QK9 ngày 24/12/2016 của Cục Hậu cần/Quân khu 9 về việc công bố thông báo hàng hải thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dung “C1”, “C2” phục vụ công trình xây dựng nâng cấp kho xăng dầu K34/Cục Hậu cần/Quân khu 9 (giai đoạn 1) – Hạng mục: Nhà trực cầu tàu, cầu cảng 5.000DWT và nạo vét,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “C1”, “C2” với các đặc tính sau:

- Vị trí: Khu vực cửa sông Trà Nóc, luồng Định An – Cần Thơ, phường Trà An, Quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ.

  • Tọa độ địa lý:
Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“C1” 10006’00,52”N 105043’14,36”E 10005’56,82”N 105043’20,76”E
“C2” 10005’56,18”N 105043’28,82”E 10005’52,48”N 105043’35,22”E

- Tác dụng: Báo hiệu khu vực thi công công trình xây dựng nâng cấp kho xăng dầu K34/Cục Hậu cần/ Quân khu 9 (giai đoạn 1) – Hạng mục: Nhà trực cầu tàu, cầu cảng 5.000DWT và nạo vét.

Báo hiệu thị giác

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
  • Hình dạng: Hình tháp.
  • Màu sắc: Toàn thân màu vàng.
  • Dấu hiệu đỉnh: Chữ “X” màu vàng.
  • Số hiệu: “C1”, “C2” màu đỏ trên nền vàng.
  1. Đặc tính ánh sáng ban đêm:
  • Ánh sáng vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12s.
  • Tầm hiệu lực 2,5 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Định An – Cần Thơ cần phải chú ý các phao báo hiệu hàng hải có tọa độ nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính của các báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng hàng hải Ba Ngòi

Về việc cấm luồng hàng hải phục vụ thi công tuyến cáp quang qua sông Soài Rạp

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T” báo hiệu vị trí tàu Quang Trung 05 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “ N1”, “N2” phục vụ xây dựng hạng mục bến neo đậu tàu thuyền trên sông Sài Gòn thuộc Cống kiểm soát triều Tân Thuận