Thứ sáu, 18/10/2019

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2” phục vụ thi công công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2017

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2”

phục vụ thi công công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng

Tàu năm 2017

HCM – 67 – 2017

- Vùng biển:       Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên luồng:        Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

- Tên báo hiệu:    “S1”, “S2”.

Căn cứ Văn bản số 230/CV ngày 23/11/2017 của Liên danh Sao Mai – Song Thương về việc thiết lập hoàn thành phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2017 (đoạn cạn P71-ĐT83),

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2017 (đoạn cạn P71-ĐT83), với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“S1” 10°44’44,6” N 106°45’32,9” E 10°44’40,9” N 106°45’39,4” E
“S2” 10°46’36,6” N 106°44’09,5” E 10°46’32,9” N 106°44’16,0” E

- Tác dụng: Khống chế khu vực đang thi công.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
  • Đường kính:           2,0m;
  • Hình dạng: Hình tháp lưới;
  • Màu sắc: Toàn thân sơn màu vàng;
  • Dấu hiệu đỉnh: Chữ “X” màu vàng;
  • Số hiệu: Kẻ chữ “S1”, “S2” màu đỏ.
  1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
  • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12 giây;
  • Tầm hiệu lực: 2,0 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thuỷ hành hải trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu lưu ý khi đi qua khu vực 02 phao báo hiệu hàng hải với các đặc điểm nhận biết nêu trên, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “V1”, “V2” báo hiệu vị trí tàu Biển Bắc 16 bị chìm trên luồng hàng hải Quy Nhơn

TBHH về việc tạm ngưng hoạt động chập tiêu K1K2 luồng Sài Gòn – vũng Tàu

Về khu vực thi công công trình: Nạo vét tuyến luồng hàng hải sông Thị Vải đoạn từ cảng Nhà máy Thép Phú Mỹ đến Nhà máy Xi măng Cẩm Phả theo hình thức tận thu bù chi phí, không sử dụng ngân sách nhà nước

Về việc việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “H1”, “H2” thuộc công trình thu và trạm bơm nước thô, dự án xây dựng nhà máy nước mặt sông Hậu, tỉnh Hậu Giang

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Posco SS Vina