Thứ hai, 15/07/2019

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2” phục vụ thi công công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2017

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2”

phục vụ thi công công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng

Tàu năm 2017

HCM – 67 – 2017

- Vùng biển:       Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên luồng:        Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

- Tên báo hiệu:    “S1”, “S2”.

Căn cứ Văn bản số 230/CV ngày 23/11/2017 của Liên danh Sao Mai – Song Thương về việc thiết lập hoàn thành phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2017 (đoạn cạn P71-ĐT83),

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2017 (đoạn cạn P71-ĐT83), với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“S1” 10°44’44,6” N 106°45’32,9” E 10°44’40,9” N 106°45’39,4” E
“S2” 10°46’36,6” N 106°44’09,5” E 10°46’32,9” N 106°44’16,0” E

- Tác dụng: Khống chế khu vực đang thi công.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
  • Đường kính:           2,0m;
  • Hình dạng: Hình tháp lưới;
  • Màu sắc: Toàn thân sơn màu vàng;
  • Dấu hiệu đỉnh: Chữ “X” màu vàng;
  • Số hiệu: Kẻ chữ “S1”, “S2” màu đỏ.
  1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
  • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12 giây;
  • Tầm hiệu lực: 2,0 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thuỷ hành hải trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu lưu ý khi đi qua khu vực 02 phao báo hiệu hàng hải với các đặc điểm nhận biết nêu trên, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Dinh năm 2014

Về khu vực chuyên dùng: hoạt động của giàn khoan ENSCO 104

Về khu vực thi công: Tàu Long Châu thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ năm 2016

Thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề đoạn từ thượng lưu phao “0” đến thượng lưu phao “12” + 1500m.

Vị trí phương tiện thủy bị chìm trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu