Thứ sáu, 03/04/2020

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2” phục vụ thi công công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2017

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2”

phục vụ thi công công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng

Tàu năm 2017

HCM – 67 – 2017

- Vùng biển:       Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên luồng:        Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

- Tên báo hiệu:    “S1”, “S2”.

Căn cứ Văn bản số 230/CV ngày 23/11/2017 của Liên danh Sao Mai – Song Thương về việc thiết lập hoàn thành phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2017 (đoạn cạn P71-ĐT83),

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2017 (đoạn cạn P71-ĐT83), với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“S1” 10°44’44,6” N 106°45’32,9” E 10°44’40,9” N 106°45’39,4” E
“S2” 10°46’36,6” N 106°44’09,5” E 10°46’32,9” N 106°44’16,0” E

- Tác dụng: Khống chế khu vực đang thi công.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
  • Đường kính:           2,0m;
  • Hình dạng: Hình tháp lưới;
  • Màu sắc: Toàn thân sơn màu vàng;
  • Dấu hiệu đỉnh: Chữ “X” màu vàng;
  • Số hiệu: Kẻ chữ “S1”, “S2” màu đỏ.
  1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
  • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12 giây;
  • Tầm hiệu lực: 2,0 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thuỷ hành hải trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu lưu ý khi đi qua khu vực 02 phao báo hiệu hàng hải với các đặc điểm nhận biết nêu trên, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về độ sâu vùng nước trước cảng nhập nguyên liệu và bến xuất thủy – Trạm nghiền xi măng Hạ Long

Thông số kỹ thuật của đoạn luồng từ thượng lưu phao “32”+200m đến thượng lưu phao “34”+1200m, luồng hàng hải Soài Rạp

Độ sâu luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Hoạt động khảo sát địa chấn 3D tại Lô 123 bể Phú Khánh, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Khảo sát biển phục vụ thi công rải ống Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 1 và Dự án Thu gom khí mỏ Đại Hùng