Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới 03 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “DH1”, “DH2”, “DH3” phục vụ thi công nạo vét gói thầu số 8 phần luồng chung Dự án cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải – Trà Vinh

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới 03 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “DH1”, “DH2”, “DH3” phục vụ thi công nạo vét gói thầu số 8 phần luồng chung Dự án cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải – Trà Vinh

TVH – 13 – 2016.

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên báo hiệu:          “DH1”, “DH2”, “DH3”.

Căn cứ văn bản số 048/ĐĐN ngày 20/5/2016 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân về việc công bố thông báo hàng hải thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải “DH1”, “DH2”, “DH3” phục vụ thi công nạo vét gói thầu số 8, phần luồng chung từ cao độ -6,5m (CD) xuống cao độ -9,5m (CD) thuộc giai đoạn 2 Dự án cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải – Trà Vinh;

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thiết lập mới 03 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “DH1”, “DH2”, “DH3” với các đặc tính sau:

  • Vị trí: Trung tâm điện lực Duyên Hải, tỉnh trà Vinh.
  • Tọa độ địa lý:
Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“DH1” 09031’26,26”N 106034’21,29”E 09031’22,56”N 106034’27,69”E
“DH2” 09032’45,04”N 106032’49,17”E 09032’41,34”N 106032’55,57”E
“DH3” 09033’49,23”N 106031’42,54”E 09033’45,53”N 106031’48,94”E

Tác dụng: Báo hiệu thi công nạo vét gói thầu số 8, phần luồng chung từ cao độ -6,5m (CD) xuống cao độ -9,5m (CD) thuộc giai đoạn 2 dự án cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải – Trà Vinh.

Báo hiệu thị giác

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
  • Hình dạng: Hình tháp.
  • Màu sắc: Toàn thân màu vàng.
  • Dấu hiệu đỉnh: Chữ “X” màu vàng.
  • Số hiệu: “DH1”, “DH2”, “DH3” màu đỏ.
  1. Đặc tính ánh sáng ban đêm:
  • Ánh sáng vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12s.
  • Tầm hiệu lực 2,5 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên tuyến luồng này cần phải chú ý các phao báo hiệu hàng hải nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về việc phát hiện 01 phao nổi đỡ đoạn ống cong bị đứt dây xích cố định và bị thất lạc

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Thương Cảng Vũng Tàu

Về việc Thiết lập phao báo hiệu hàng hải tại khu vực thi công xây dựng cầu Sài Gòn 2

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cầu cảng Quốc tế Tân cảng Cái Mép của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn Khu vực 1 và Khu vực 2 luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2014