Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới 04 đăng tiêu báo hiệu hàng hải trên luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới 04 đăng tiêu báo hiệu hàng hải trên luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai

ĐNA - TG - 07 - 2017

- Vùng biển:       Tỉnh Đồng Nai.

- Tên luồng:       Luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai.

- Tên báo hiệu:   Đăng tiêu báo hiệu hàng hải số “12”, “17”, “23”, “25”.

Căn cứ các Báo cáo số 145/CTTCCGHHMN-KHVT ngày 22/11/2017 của Công ty Thi công cơ giới hàng hải miền Nam về việc hoàn thành thiết lập 04 tiêu báo hiệu hàng hải thuộc công trình cải tạo nâng cấp tuyến luồng sông Đồng Nai đoạn từ Rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai; Báo cáo số 67/CTCPTBBHHHMN-KHKTVT ngày 20/11/2017 của Công ty Cổ phần Thiết bị Báo hiệu hàng hải miền Nam về việc tình hình lắp đặt đèn báo hiệu hàng hải trên luồng sông Đồng Nai và Báo cáo tọa độ số 1200/BCP-XNKSHHMN ngày 20/11/2017 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập mới 04 đăng tiêu báo hiệu hàng hải trên luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai.

- Tọa độ địa lý:

Tên

Đăng tiêu

Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“12” 10°46’45,91” N 106°50’52,85” E 10°46’42,25” N 106°50’59,31” E
“17” 10°45’31,19” N 106°49’23,58” E 10°45’27,53” N 106°49’30,03” E
“23” 10°45’43,51” N 106°51’54,74” E 10°45’39,85” N 106°52’01,19” E
“25” 10°46’13,21” N 106°52’34,55” E 10°46’09,54” N 106°52’41,00” E

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Đăng tiêu hàng hải số “12”
 • Tác dụng: Báo hiệu dẫn luồng phía trái.
  • Đặc tính nhận biết ban ngày:

- Hình dạng:           Hình trụ;

- Màu sắc:              Khoang “đỏ – trắng” xen kẽ;

- Số hiệu:                Kẻ số “12”, màu trắng;

- Chiều cao tâm sáng: 12,845m, tính đến mức nước số “0” Hải đồ;

 • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,0 hải lý.
 1. Đăng tiêu hàng hải số “17”
 • Tác dụng: Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái.
  • Đặc tính nhận biết ban ngày:

- Hình dạng:           Hình trụ;

- Màu sắc:              Màu xanh lục với một dải màu đỏ nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao thân tiêu;

- Số hiệu:                Kẻ số “17”, màu trắng;

- Chiều cao tâm sáng: 12,845m, tính đến mức nước số “0” Hải đồ;

 • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,0 hải lý.
 1. Đăng tiêu hàng hải số “23”, “25”
 • Tác dụng: Báo hiệu dẫn luồng phía phải.
  • Đặc tính nhận biết ban ngày:

- Hình dạng:           Hình trụ;

- Màu sắc:              Khoang “xanh lục – trắng” xen kẽ;

- Số hiệu:                Kẻ số “23”, “25”, màu trắng;

- Chiều cao tâm sáng: 12,845m, tính đến mức nước số “0” Hải đồ;

 • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,0 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thuỷ hành hải trên luồng hàng hải Đồng Nai đi đúng trục luồng và theo báo hiệu hàng hải dẫn luồng để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Thay đổi đặc tính hoạt động của phao BHHH số 5 và 8 luồng Sông Dinh

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước Ụ nổi 8850T – Cảng Ba Son

Thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Cái Mép Thị Vải

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An–Cần Thơ, đoạn cạn từ phao “0” đến phao “16” TVH – 02 – 2015

Thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề đoạn từ thượng lưu phao “0” đến thượng lưu phao “12” + 1500m.