Thứ tư, 27/05/2020

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới 08 phao báo hiệu hàng hải luồng Định An – Cần Thơ đoạn Vàm Ô Môn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới  08 phao báo hiệu hàng hải luồng Định An – Cần Thơ đoạn Vàm Ô Môn

TVH – 01- 2012

Vùng biển:            Thành phố Cần Thơ.

Tên luồng:            luồng Định An – Cần Thơ – đoạn Vàm Ô Môn.

Tên báo hiệu:       phao “95”, “97”, “99”, “101”, “103”, “105”, “107”, “109”.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ đã hoàn thành thiết lập các phao báo hiệu hàng hải “95”, “97”, “99”, “101”, “103”, “105”, “107”, “109” với các đặc tính như sau:

–         Tọa độ địa lý:

 

Số hiệu phao

VN-2000

WGS-84

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

95

10006’20”9 N

105043’58”9 E

10006’17”2 N

105044’05”3 E

97

10006’51”2 N

105043’43”9 E

10006’47”5 N

105043’50”3 E

99

10007’14”8 N

105042’40”6 E

10007’11”1 N

105042’47”0 E

101

10007’36”3 N

105042’00”2 E

10007’32”6 N

105042’06”6 E

103

10008’02”7 N

105041’14”6 E

10007’59”0 N

105041’21”0 E

105

10008’28”1 N

105040’33”3 E

10008’24”4 N

105040’39”7 E

107

10008’51”5 N

105039’55”9 E

10008’47”8 N

105040’02”3 E

109

10009’15”6 N

105039’28”6 E

10009’11”9 N

105039’35”0 E

–  Tác dụng: báo hiệu giới hạn luồng về phía phải.

Đặc điểm nhận biết:

–    Đường kính phao:                    F2,0m

–    Hình dạng:  cần phao hình tháp lưới;

–    Màu sắc:     toàn thân sơn màu xanh lục

–    Dấu hiệu đỉnh: hình chóp màu xanh, đỉnh nón hướng lên trên;

–    Số hiệu:      Số “95”, “97”, “99”, “101”, “103”, “105”, “107”, “109”,

màu trắng;

–    Đặc tính ánh sáng: ánh sáng xanh, chớp đơn chu kỳ 03s

Hiện nay Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam đang khẩn trương tiến hành khảo sát rà quét chướng ngại vật để đưa tuyến luồng vào sử dụng.

Các thông tin chi tiết sẽ được thông báo trong thông báo hàng hải tiếp theo./.


Những thông báo khác

Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu hàng hải số “0”, “E” và “ĐN1” luồng vào cảng Bến Đầm – Côn Đảo

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2018

Độ sâu sau nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2013

Về khu vực chuyên dùng: Bắn đạn thật trên biển, khu vực Hòn Đá Tý, ngoài khơi Tỉnh Bình Thuận

Hoạt động xây lắp ngoài khơi Phan Thiết