Thứ bảy, 28/01/2023

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS “ảo” trong vùng đón trả hoa tiêu luồng hàng hải Soài Rạp

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS “ảo” trong vùng đón trả hoa tiêu luồng hàng hải Soài Rạp

HCM – TG – 39 – 2018

  • Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp

Căn cứ Thông báo số 1225-18/TB ngày 19/9/2018 của Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam về việc cài đặt thông tin mã nhận dạng dịch vụ lưu động hàng hải/ vệ tinh Inmarsat;

Căn cứ Công văn số 547/CHHVN-KHCNMT của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thiết lập AIS ảo trong vùng đón trả hoa tiêu luồng hàng hải Soài Rạp;

Căn cứ Quyết định số 1735/QĐ-CHHVN ngày 31/10/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc công bố Vùng đón trả hoa tiêu Luồng hàng hải Soài Rạp,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS “ảo” trong vùng đón trả hoa tiêu luồng hàng hải Soài Rạp với những đặc tính nhận biết như sau:

  • Tọa độ thiết lập báo hiệu:
Tên báo hiệu Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“SR1” 10°16’23,91” N 107°00’17,53” E 10°16’20,24” N 107°00’23,97” E
  • Số hiệu: “BUOY SR1”;
  • Số nhận dạng (MMSI): 995746021;
  • Tác dụng: Báo hiệu tâm vùng đón trả hoa tiêu luồng hàng hải Soài Rạp;
  • Dải tần hoạt động: 156-162.5 MHz;

Tần số phát thông tin: Liên tục.


Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “M1”, “M2” thuộc công trình thi công sửa chữa, phục hồi trạm đèn biển Cửa Tiểu

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “HM1”, “HM2”, “HM3”, “HM4” tại khu vực luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ Mũi Đèn Đỏ đến Rạch Ông Nhiêu

Về khu vực thi công công trình: Sửa chữa tuyền cáp quang biển AAG ngoài khơi vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều chỉnh vị trí 02 phao báo hiệu chuyên dùng “T1”, “T2” và chấm dứt hoạt động điều tiết đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công xây dựng tuyến cáp ngầm vượt biển 22kv cấp điện cho đảo Thạch An, huyện Cần Giờ.

Về việc thiết lập các đèn tín hiệu tại quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.