Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS “ảo” trong vùng đón trả hoa tiêu luồng hàng hải Soài Rạp

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS “ảo” trong vùng đón trả hoa tiêu luồng hàng hải Soài Rạp

HCM – TG – 39 – 2018

  • Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp

Căn cứ Thông báo số 1225-18/TB ngày 19/9/2018 của Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam về việc cài đặt thông tin mã nhận dạng dịch vụ lưu động hàng hải/ vệ tinh Inmarsat;

Căn cứ Công văn số 547/CHHVN-KHCNMT của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thiết lập AIS ảo trong vùng đón trả hoa tiêu luồng hàng hải Soài Rạp;

Căn cứ Quyết định số 1735/QĐ-CHHVN ngày 31/10/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc công bố Vùng đón trả hoa tiêu Luồng hàng hải Soài Rạp,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS “ảo” trong vùng đón trả hoa tiêu luồng hàng hải Soài Rạp với những đặc tính nhận biết như sau:

  • Tọa độ thiết lập báo hiệu:
Tên báo hiệu Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“SR1” 10°16’23,91” N 107°00’17,53” E 10°16’20,24” N 107°00’23,97” E
  • Số hiệu: “BUOY SR1”;
  • Số nhận dạng (MMSI): 995746021;
  • Tác dụng: Báo hiệu tâm vùng đón trả hoa tiêu luồng hàng hải Soài Rạp;
  • Dải tần hoạt động: 156-162.5 MHz;

Tần số phát thông tin: Liên tục.


Những thông báo khác

Độ sâu luồng Vũng Tàu-Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Rạch Giá thuộc tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Rạch Giá – Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Về độ sâu khu nước trước Cầu cảng ELFGAZ SAIGON

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng ELFGAZ Sài Gòn của Công ty TNHH Totalgaz Việt Nam