Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS trên phao báo hiệu hàng hải số “0” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS trên phao báo hiệu hàng hải số “0” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

VTU- 38 – 2015

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ Văn bản số 447/CTBĐATHHĐNB-KT ngày 05/6/2015 về việc hoàn thành thiết lập AIS (hệ thống nhận dạng tự động) trên phao báo hiệu hàng hải số “0” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo hoàn thành việc thiết lập báo hiệu hàng hải AIS trên phao báo hiệu hàng hải số “0” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải với các thông số như sau:

- Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
10017’00,4” N 107004’56,2” E 10016’56,7” N 107005’02,7” E

- Loại báo hiệu hàng hải AIS: Báo hiệu vùng nước an toàn.

- Dải tần hoạt động: 156 -162.5 MHz.

- Số nhận dạng (MMSI): 995741002.

  • Tần suất phát thông tin: Liên tục.

Tác dụng: Báo hiệu hiệu vị trí đầu tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.


Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải luồng Soài Rạp

Thay đổi đặc tính hoạt động phao BHHH số 7 và số 9 trên luồng Quy Nhơn

Độ sâu sau nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Dinh năm 2015

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu (đoạn từ phao báo hiệu hàng hải số “21” đến rạch Gòi Lớn)

Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “P1”, “P2” phục vụ thi công nạo vét khu nước trước cảng dăm gỗ mảnh 40.000DWT – tỉnh Đồng Nai