Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải luồng Soài Rạp

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải luồng Soài Rạp

HCM-01-2013

Vùng biển: Thành phồ Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng Soài Rạp

Tên phao: P1, P2, T1, T2, X1, X2.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Thiết lập mới phao báo hiệu phía phải luồng P1:

– Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu;

– Vị trí: Đặt tại phía phải luồng; tại vị trí có tọa độ:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

P1

10°31’36”2 N

106°44’34”9 E

10°31’32”5 N

106°44’41”4 E

a) Đặc tính nhận biết vào ban ngày:

– Hình dạng: Hình tháp lưới;

– Màu sắc: Toàn thân sơn màu xanh lục;

– Dấu hiệu đỉnh: Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;

– Số hiệu: Chữ “P1” màu trắng;

b) Đặc tính ánh sáng vào ban đêm:

– Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây.

2. Thiết lập mới phao báo hiệu phía trái luồng P2:

– Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái, tàu thuyền được phép hành trình ở phía phải của báo hiệu;

– Vị trí: Đặt tại phía trái luồng; tại vị trí có tọa độ

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

P2

10°31’36”0 N

106°44’29”8 E

10°31’32”3 N

106°44’36”3 E

a) Đặc tính nhận biết vào ban ngày:

– Hình dạng: Hình tháp lưới;

– Màu sắc: Toàn thân sơn màu đỏ;

– Dấu hiệu đỉnh: Một hình trụ màu đỏ;

– Số hiệu: Chữ “P2” màu trắng;

b) Đặc tính ánh sáng vào ban đêm:

– Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây.

3. Thiết lập 04 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng: T1, T2, X1, X2.

– Tác dụng: Báo hiệu khu vực công trình đang thi công;

– Vị trí: Đặt gần khu vực thi công nạo vét, tại vị trí có tọa độ:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

T1

10°31’23”0 N

106°44’36”8 E

10°31’19”3 N

106°44’43”3 E

T2

10°29’19”2 N

106°44’47”7 E

10°29’15”5 N

106°44’54”2 E

X1

10°17’43”2 N

106°54’20”7 E

10°17’39”5 N

106°54’27”2 E

X2

10°17’12”2 N

106°56’48”2 E

10°17’08”5 N

106°56’54”7 E

a) Đặc tính nhận biết vào ban ngày:

– Hình dạng: Hình tháp lưới;

– Màu sắc: Toàn thân sơn màu vàng;

– Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;

– Số hiệu: Chữ “X1”, “X2” màu đỏ;

b) Đặc tính ánh sáng vào ban đêm:

          - Đặc tính ánh sáng: ánh sáng vàng, chớp nhóm (3+1) chu kỳ 12 giây.

(Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng An Toàn Hàng Hải)


Những thông báo khác

Về việc Thông số kỹ thuật khu nước trước bến số 1 Cảng Tổng hợp Vinalines Hậu Giang

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Kê Gà

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Độ sâu khu nước trước cảng Xuất nhập khẩu xăng dầu Nhà Bè

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “H1”, “H2” phục vụ thi công trục vớt tàu Heung A Dragon, vùng nước hàng hải Cảng biển Vũng Tàu.