Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc Thiết lập mới báo hiệu hàng hải nổi: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “GR1”, “GR2”, “GR3”, “GR4”, “GR5” phục vụ thi công nạo vét vùng neo đậu tàu thuyền kết hợp tận thu cát nhiễm mặn tại vùng biển Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc Thiết lập mới báo hiệu hàng hải nổi: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “GR1”, “GR2”, “GR3”, “GR4”, “GR5” phục vụ thi công nạo vét vùng neo đậu tàu thuyền kết hợp tận thu cát nhiễm mặn tại vùng biển Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

VTU – TG – 94 – 2015

Vùng biển:          Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên báo hiệu:      Phao “GR1”, “GR2”, “GR3”, “GR4”, “GR5”.

Căn cứ Đơn đề nghị số 909/2015/CV ngày 14/12/2015 của Công ty TNHH Đầu tư TMDVXNK Hoàng Minh về việc công bố hoạt động của 05 phao “GR1”, “GR2”, “GR3”, “GR4”, “GR5” phục vụ thi công nạo vét vùng neo đậu tàu thuyền kết hợp tận thu cát nhiễm mặn tại vùng biển Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập mới 05 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “GR1”, “GR2”, “GR3”, “GR4”, “GR5” phục vụ thi công nạo vét vùng neo đậu tàu thuyền kết hợp tận thu cát nhiễm mặn tại vùng biển Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với những đặc tính nhận biết như sau:

  • Tọa độ địa lý:
Tên phao Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“GR1” 10021’20,0” N 107001’55,9” E 10021’16,3” N 107002’02,4” E
“GR2” 10020’56,0” N 107001’46,9” E 10020’52,3” N 107001’53,4” E
“GR3” 10020’44,0” N 107001’46,9” E 10020’40,3” N 107001’53,4” E
“GR4” 10020’43,9” N 107001’20,9” E 10020’40,2” N 107001’27,4” E
“GR5” 10021’20,0” N 107001’20,9” E 10021’16,3” N 107001’27,4” E
  • Tác dụng: Khống chế khu vực thi công nạo vét vùng neo đậu tàu thuyền kết hợp tận thu cát nhiễm mặn tại vùng biển Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:

- Đường kính:                   2,0m;

- Hình dạng:            Hình tháp;

- Màu sắc:               Toàn thân sơn màu vàng;

- Dấu hiệu đỉnh:      Một chữ “X” màu vàng;

- Số hiệu:                 Kẻ chữ “GR1”, “GR2”, “GR3”, “GR4”, “GR5”, màu đỏ;

  1. Đặc tính nhận biết ban đêm:

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1) chu kỳ 10,0 giây.

- Tầm hiệu lực ánh sáng 02 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thuỷ hành trình trên vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chú ý khi đi qua khu vực có 05 phao báo hiệu hàng hải với đặc điểm nhận biết nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của đoạn cạn ngoài cửa biển luồng hàng hải Định An Cần Thơ sau nạo vét duy tu năm 2013

Về thông số kỹ thuật phạm vi độ sâu khu bến khai thác tàu 32.000DWT giảm tải cầu cảng A; khu bến khai thác tàu 32.000DWT cầu cảng B và khu bến khai thác tàu 1.000DWT cầu cảng A của nhà máy lọc dầu Cát Lái – Saigon Petro

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng khống chế khu vực thi công lắp đặt tuyến cáp ngầm tại Hà Tiên – Phú Quốc

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn cửa Định An, luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật biệt lập “G” xác định vị trí xác tàu Golden Star bị cạn thuộc vùng biển tỉnh Bình Định và phao báo hiệu chướng ngại vật biệt lập “N” xác định vị trí xác tàu New Oriental bị chìm thuộc vùng biển tỉnh Phú Yên