Thứ tư, 27/05/2020

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải tại cầu cảng CMIT trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải tại cầu cảng CMIT trên

luồng Vũng Tàu – Thị Vải

VTU-TG-07-2012

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên luồng: Luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam thông báo:

Công ty Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) đã hoàn thành thiết lập mới 01 báo hiệu hàng hải tại cầu cảng CMIT với các đặc tính như sau:

– Vị trí: Đặt tại cầu cảng CMIT

– Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

10031’05”6 N

107000’44”7 E

10031’01”9 N

107000’51”2 E

– Tác dụng: Báo hiệu cầu cảng CMIT;

a) Đặc tính nhận biết ban ngày:

– Hình dạng: Hình trụ;

– Màu sắc: Màu vàng;

– Chiều cao: Báo hiệu cao 5.70 mét tính từ đế chân đến đỉnh tiêu thị;

– Tiêu thị: chữ X màu vàng.

b) Đặc tính ánh sáng ban đêm:

– Đặc tính ánh sáng: ánh sáng vàng, chớp nhóm (3+1) chu kỳ 12 giây.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hoạt động trong khu vực gần cầu cảng CMIT lưu ý báo hiệu nói trên và có biện pháp hành hải hợp lý để bảo đảm an toàn hàng hải trên luồng./.

Những thông báo khác

Về việc hoàn thành di dời tàu EMINENCE bị mắc cạn trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp về vị trí neo đậu an toàn

Khảo sát hiện trạng chôn ống đoạn tiếp bờ từ KP.101.000 đến KP.106.515 thuộc hệ thống đường ống dẫn khí NPS 16”BH-LH năm 2016

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng kênh Quan Chánh Bố từ Km 11+000 đến Km 15+361.6 thuộc gói thầu số 11 và đoạn luồng biển từ Km 0+678 đến Km 2+465 thuộc gói thầu 10B – Dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Đồng Nai

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Rô