Thứ năm, 16/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải tại cầu cảng CMIT trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải tại cầu cảng CMIT trên

luồng Vũng Tàu – Thị Vải

VTU-TG-07-2012

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên luồng: Luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam thông báo:

Công ty Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) đã hoàn thành thiết lập mới 01 báo hiệu hàng hải tại cầu cảng CMIT với các đặc tính như sau:

– Vị trí: Đặt tại cầu cảng CMIT

– Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

10031’05”6 N

107000’44”7 E

10031’01”9 N

107000’51”2 E

– Tác dụng: Báo hiệu cầu cảng CMIT;

a) Đặc tính nhận biết ban ngày:

– Hình dạng: Hình trụ;

– Màu sắc: Màu vàng;

– Chiều cao: Báo hiệu cao 5.70 mét tính từ đế chân đến đỉnh tiêu thị;

– Tiêu thị: chữ X màu vàng.

b) Đặc tính ánh sáng ban đêm:

– Đặc tính ánh sáng: ánh sáng vàng, chớp nhóm (3+1) chu kỳ 12 giây.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hoạt động trong khu vực gần cầu cảng CMIT lưu ý báo hiệu nói trên và có biện pháp hành hải hợp lý để bảo đảm an toàn hàng hải trên luồng./.

Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng 50.000DWT và khu nước trước bến sà lan 1.600DWT Trạm nghiền Clinker Thị Vải

Thông số kỹ thuật luồng Soài Rạp Đoạn từ phao “1” đến thượng lưu phao “40” + 145m.

Về việc tạm ngừng hoạt động của báo hiệu hàng hải AIS “thực” trên phao báo hiệu hàng hải số “0”, “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Độ sâu các đoạn cạn luồng Sài Gòn – Vũng Tàu