Thứ sáu, 12/08/2022

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải tại cầu cảng CMIT trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải tại cầu cảng CMIT trên

luồng Vũng Tàu – Thị Vải

VTU-TG-07-2012

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên luồng: Luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam thông báo:

Công ty Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) đã hoàn thành thiết lập mới 01 báo hiệu hàng hải tại cầu cảng CMIT với các đặc tính như sau:

– Vị trí: Đặt tại cầu cảng CMIT

– Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

10031’05”6 N

107000’44”7 E

10031’01”9 N

107000’51”2 E

– Tác dụng: Báo hiệu cầu cảng CMIT;

a) Đặc tính nhận biết ban ngày:

– Hình dạng: Hình trụ;

– Màu sắc: Màu vàng;

– Chiều cao: Báo hiệu cao 5.70 mét tính từ đế chân đến đỉnh tiêu thị;

– Tiêu thị: chữ X màu vàng.

b) Đặc tính ánh sáng ban đêm:

– Đặc tính ánh sáng: ánh sáng vàng, chớp nhóm (3+1) chu kỳ 12 giây.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hoạt động trong khu vực gần cầu cảng CMIT lưu ý báo hiệu nói trên và có biện pháp hành hải hợp lý để bảo đảm an toàn hàng hải trên luồng./.

Những thông báo khác

Thiết lập hệ thống phao báo hiệu hàng hải thuộc luồng sông Đồng Tranh, tuyến từ ngã ba Tắt Ông Cu – Tắt Bài đến ngã ba sông Gò Gia và tuyến Tắt Cua

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo HL01 (BP7), HL02 (BP8) và HL03 (BP9) của Công ty cổ phần vận tải và giao nhận Hải Long

Độ sâu khu nước luồng vào và vũng quay tàu cảng Bãi Vòng – Phú Quốc

Thay đổi đặc tính ánh sáng Đèn biển Mũi Dinh

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai