Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới báo hiệu khống chế tuyến cáp điện ngầm 110kV vượt biển Hà Tiên – Phú Quốc

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới báo hiệu khống chế tuyến cáp điện ngầm 110kV vượt biển  Hà Tiên – Phú Quốc.

 KGG – TG – 05 – 2014

Vùng biển:              Tỉnh Kiên Giang.

Tên báo hiệu:                    Đăng tiêu ký hiệu “Z1″, ” Z2″, “Z3″, “Z4″.

Căn cứ Đơn đề nghị ra Thông báo hàng hải của Tổng công ty Điện lực miền Nam số 720/EVN SPC-VTXNK, ngày 27/01/2014 kèm theo các hồ sơ tài liệu liên quan; Báo cáo tại văn bản số 47/CTBĐATHHTNB-KT, ngày 27/01/2014 V/v thiết lập hoàn thành 04 trụ tiêu báo hiệu công trình cáp điện ngầm vượt biển 110kV Hà Tiên – Phú Quốc, Kiên Giang;

Tiếp theo Thông báo hàng hải số 05/TBHH-TCTBĐATHHMN, ngày 10/01/2014 Về khu vực hoạt động công trình tuyến cáp điện ngầm tại Hà Tiên – Phú Quốc của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thiết lập các đăng tiêu báo hiệu chuyên dùng khống chế tuyến cáp điện ngầm 110kV vượt  biển Hà Tiên – Phú Quốc với các đặc tính như sau:

1- Đăng tiêu ký hiệu “Z1” và “Z2”:

- Vị trí xây dựng: ấp Hòa Phầu, xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

- Tọa độ địa lý:     

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Z1

10020’11”0

104031’02”6

10020’07”3

104031’09”0

Z2

10020’13”8

104031’01”0

10020’10”1

104031’07”4

- Tác dụng: là các báo hiệu chuyên dùng, khống chế vùng nước lắp đặt tuyến cáp điện ngầm vượt biển 110kV Hà Tiên – Phú Quốc, phần tiếp giáp bờ Hà Tiên.

- Dấu hiệu nhận biết ban ngày:

+ Hình dạng:                    Hình trụ.

+ Màu sắc:                       Toàn thân màu vàng.

+ Dấu hiệu đỉnh:              Chữ X màu vàng.

+ Chiều cao toàn bộ công trình:15,7 m tính đến mực nước số “0” hải đồ.

+ Chiều rộng trung bình: 1,2m.

+ Tầm nhìn địa lý:            12,5 hải lý.

- Đặc tính ánh sáng ban đêm.

+ Đặc tính ánh sáng:        Ánh sáng vàng, chớp nhóm (3+1) chu kỳ 20s.

+ Phạm vi chiếu sáng:      3600.

+ Chiều cao tâm sáng:      14,7 m, tính đến Mực nước số 0 Hải đồ.

+ Tầm hiệu lực ánh sáng:           7,8 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

2- Đăng tiêu ký hiệu “Z3” và “Z4”:

- Vị trí xây dựng: xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

- Tọa độ địa lý:     

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Z3

10012’42”5

104003’42″6

10012’38”8

104003’49″1

Z4

10012’45”0

104003’44″7

10012’41”3

104003’51″2

- Tác dụng: là các báo hiệu chuyên dùng, khống chế vùng nước lắp đặt tuyến cáp điện ngầm vượt biển 110kV Hà Tiên – Phú Quốc, phần tiếp giáp bờ Phú Quốc.

- Dấu hiệu nhận biết ban ngày:

+ Hình dạng:                    Hình trụ.

+ Màu sắc:                       Toàn thân màu vàng.

+ Dấu hiệu đỉnh:              Chữ X màu vàng.

+ Chiều cao toàn bộ công trình: 15,7 m tính đến mực nước số “0” hải đồ.

+ Chiều rộng trung bình: 1,2m.

+ Tầm nhìn địa lý:            12,5 hải lý.

- Đặc tính ánh sáng ban đêm.

+ Đặc tính ánh sáng:        Ánh sáng vàng chớp nhóm (3+1) chu kỳ 20s.

+ Phạm vi chiếu sáng:      3600.

+ Chiều cao tâm sáng:      14,7 m, tính đến Mực nước số 0 Hải đồ.

+ Tầm hiệu lực ánh sáng:           7,8 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

  HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên vùng biển từ Hà Tiên đến Phú Quốc tỉnh Kiên Giang lưu ý tuyệt đối không thả, rê neo, cáp hay xích tại khu vực vùng nước dọc theo tuyến cáp ngầm đã được thông báo (tại Thông báo hàng hải số 05/TBHH-TCTBĐATHHMN, ngày 10/01/2014) trong phạm vi 50m tính từ tim tuyến cáp ngầm về mỗi bên./.


Những thông báo khác

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2012

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link giai đoạn 1

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải “V1” báo hiệu vị trí tàu Biển Bắc 16 bị chìm trên luồng hàng hải Quy Nhơn

Về việc sà lan ĐN 0941 bị chìm tại khu vực phao số “33” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2013