Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chướng ngại vật biệt lập “TH” khống chế tàu Trường Hải Star bị chìm trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chướng ngại vật biệt lập “TH” khống chế tàu Trường Hải Star bị chìm trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải

VTU- TG – 17 – 2012

– Vùng biển:     Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Tên luồng:     Luồng Vũng Tàu – Thị Vải.

– Tên phao:      “TH”.

Căn cứ Báo cáo số 180/MSCES, ngày 10/4/2012 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành thiết lập phao báo hiệu chướng ngại vật biệt lập “TH” khống chế xác tàu Trường Hải Star bị chìm và Báo cáo tọa độ của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam ngày 10/4/2012,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

– Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ đã hoàn thành thiết lập phao báo hiệu chướng ngại vật biệt lập “TH”, khống chế xác tàu Trường Hải Star bị chìm tại khu vực phao báo hiệu số “5” luồng Vũng Tàu – Thị Vải với những đặc tính nhận biết sau:

–         Toïa ñoä ñòa lyù:

TT

Hệ toạ độ VN-2000

Hệ toạ độ WGS-84

Kinh độ l

Vĩ độ j

Kinh độ l

Vĩ độ j

“TH”

107°03’26”1 E

10°20’35”7 N

107°03’32”6 E

10°20’32”0 N

 

Tác dụng: Là phao báo hiệu chướng ngại vật biệt lập khống chế tàu Trường Hải Star bị chìm tại khu vực phao báo hiệu số “TH” luồng Vũng Tàu – Thị Vải.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

– Phao đường kính 2,0 mét.

– Hình dạng:              Hình tháp lưới.

– Màu sắc:                  Màu đen với 1 dải màu đỏ nằm ngang ở giữa.

– Dấu hiệu đỉnh:       Hai quả cầu màu đen đặt liên tiếp theo chiều thẳng đứng

– Số hiệu:                   Kẻ Chữ “TH” màu trắng.

– Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu trắng, chớp nhóm 2 chu kỳ 5 giây.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng Vũng Tàu – Thị Vải qua khu vực phao báo hiệu có tọa độ trên, chú ý đi cách xa báo hiệu, thận trọng tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.

Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng hàng hải Ba Ngòi

Về việc điều chỉnh vị trí trạm điều tiết số 1 phục vụ thi công Gói thầu F của Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam (Giai đoạn 2)

Về việc hoàn thành di dời sà lan SG 0847 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “13” trên luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

Thay đổi đặc tính ánh sáng Đèn biển Ba Kiềm

Thi công Dự án Đường dây 22KV cấp điện cho Trung tâm hành chính huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang